top of page

Özel Hastaneler Memnuniyet Araştırması


Hasta Memnuniyeti
Hasta Memnuniyeti Araştırması

Sağlık hizmetlerinde hizmet sunucusu kurumlar için tıbbi teknolojiler, doktor kadrosu ve hizmet kalitesi önemli unsurlar olarak değerlendirilmektedir.


Sunulan hizmetlerden yararlanan hastalar içinse teşhis ve tedavilerin başarısı kadar bu süreçlerde ki yaşanan deneyimlerde önem taşımaktadır.


Hastanın beklenti ve taleplerinin sağlık kurumu tarafından karşılanabilme oranı tedavinin başarısını da etkileyebilmektedir.


Hastanın güvendiği bir sağlık kurumu ve doktor profili son derece etkili bir psikolojik destek anlamına gelmektedir.


Türkiye Sağlık Vakfı olarak sağlık sektörünün en önemli unsurlarından olan ve başarılı hizmetleri ile dünya çapında yer edinen özel hastanelerimizin, hastalarımız açısından değerlendirilmesini sektörün gelişimi açısından önemli görmekteyiz.Opmerkingen


bottom of page