top of page

Türkiye Sağlık Vakfı   İletişim Ajansı

Türkiye Sağlık Vakfı (TSV), bireysel ve toplumsal sağlığı geliştirmeye odaklanan projeler 

aracılığıyla yaşam boyu sağlık eğitimini desteklemektedir. Bu kapsamda Vakıf, sağlık alanında kamuoyunu 

bilgilendirmek, sağlık bilincini artırmak ve sağlık okuryazarlığına katkıda bulunmak için yeni bir inisiyatif başlatıyor.

TSV İletişim Ajansı'nın Misyonu:

Doğru Bilgiye Erişim: Sağlık alanındaki güncel ve güvenilir bilgilerin ulusal ve uluslararası kamuoyuna aktarılması.

Bilinçli Toplum: Toplumda sağlık bilincini ve sağlık konularında farkındalığı artırmak.

Etkin İletişim: Tıp doktorları, diğer sağlık çalışanları ve kamuoyu arasında sağlıklı bir iletişim köprüsü oluşturmak.

Medyada Doğru Temsil: Sağlık profesyonellerinin medyada doğru ve etkili bir şekilde temsil edilmesini sağlamak.

Sağlık Diplomasisi: Sağlık alanında uluslararası iş birliğini ve diyaloğu geliştirmek.

TSV İletişim Ajansı

01.

Tıbbi Bilgilendirme

Sağlık Kurumları

Doktorlar

Diş Hekimleri

02.

Uzman Görüşü

Psikologlar

Beslenme-Diyetetik

Estetik Uzmanları

03.

Sağlıklı Yaşam

Besin Destekleri

Doğal Kozmetikler

Medikal Üreticiler

04.

Sağlık Eğitimleri

Üniversiteler

İçerik Geliştiriciler

Eğitim Kurumları

iletişim ajansı.jpg

İletişim uzmanlarımız

TSV Sağlık İletişim Ajansı, sağlıklı bir toplum için gerekli olan doğru ve güvenilir bilginin herkese 

ulaşmasını sağlayarak önemli bir görev üstlenmekte, sosyal sorumluluk ve farkındalık oluşturmaktadır.

Kırmızı ve Siyah Modern Ajans Hizmet Fiyat Teklifi.jpg

Teşekkür ederiz!

bottom of page