top of page
Sanatla Terapi Eğitimi

SANATLA TERAPİ - SANAT TERAPİSİ

 

Sanat terapisi, bir bireyin sanat yoluyla en derin düşünce ve duygularına dokunarak ve bunları açığa çıkararak iyileşmeyi destekleyen terapötik bir yaklaşımdır.

 

Bu terapiye, kendilerini sanatta iyi görmeyenler de dahil olmak üzere her yaştan insan erişebilir. Araştırmalar, yeme bozukluklarından travmaya kadar çok çeşitli rahatsızlıkları olan insanlar için yararlı olabileceğini göstermektedir.

 

Diğer terapi türlerini zor veya etkisiz bulanlar için sanat terapisi, yardımcı bir tedavi olarak denemek için mükemmel bir seçenek olabilir.

 

Sanat Terapisi Nedir? Öneminin Farkında Mıyız?

 

Sanatın İyileştirici Gücü; Sanatla Terapi

Sanatla Terapi Eğitimi

  • Sanat Nedir?
  • Sanat Terapi Tarihçesi
  • Sanat Terapi Kullanım Alanları
  • Sanat Terapi Kavramı
  • Sanat Terapisi Nasıl İyileştirir?
  • Sanat Terapisinin Dayandığı ve Birlikte Kullanıldığı Ekoller
  • Sanat Terapisinin Gelişimi
  • Sanat ve Psikoterapi
  • Sembollerin Tahmini Çağrışımları
  • Dışavurumcu Sanat Terapi
  • Sanatla Terapi Alanında Çalışanlar İçin Bilinmesi Gereken Kavramlar
  • Sanatla Terapi Uygulama Örnekleri
  • Sanatla Terapi’de Bir Seans Nasıl Yapılır ?
  • Sanatla Terapinin Faydaları
  • Sanatla Terapinin İşleyişi
  • Topografik Yapısal Kuram
  • Yaratıcılık ve Spontanlık
  • Psikoloji
  • Sosyoloji
  • Psikiyatr
  • Doktor
  • Hemşire
  • Psikolojik Danışman
  • Felsefe
  • Okul Öncesi
  • Sosyal Hizmetler
  • Resim
  • Müzik
  • Dans
  • Oyunculuk
  • Heykel
  • Drama
  • Ayrıca tüm öğretmenlik bölümleri ve öğrencileri katılım sağlayabilir.
  • Eğitimimize sağlık bölümlerinden mezun olmuş herkes katılabilir.