top of page

Sanat Terapisi Nedir? Öneminin Farkında Mıyız?


Sanat Terapisi Nedir? Öneminin Farkında Mıyız?
Sanat Terapisi Nedir?

“Bir resim bin kelimeye bedeldir” sözü, sanatın ve yaratıcı ifadenin insan anlayışı ve iletişimi üzerindeki güçlü etkisini çok iyi ifade ediyor. Sanat terapisi, kişinin kendini rahatça ifade edebileceği bir ilişki türü yaratmak için bu gücü kullanır.


Nasıl ki bir resim veya bir müzik parçası, neredeyse tüm ifade türlerine meydan okuyacak şekilde bir şeyler söylüyorsa, sanat terapisi de fiziksel, duygusal ve bilişsel zorluklarla karşılaşan bireylere anlamaya ve kendini ifade etmeye yönelik yeni yollar sağlar.


İnsanların sanat terapisinden yararlanmak için sanatçı olması, hatta “sanatta iyi” olması gerekmez. Bu tür bir uygulama, bir sanat dersinden daha fazlasıdır. Sanat terapisi, insanların her türden iyileşmeyi geliştirebilecek yeni yollarla terapilerini açmaları ve bunlarla ilgilenmelerini sağlamak için sanatın gücünü ve farklı iletişim biçimlerini kullanır.


Sanat terapisi, bir bireyin sanat yoluyla en derin düşünce ve duygularına dokunarak ve bunları açığa çıkararak iyileşmeyi destekleyen terapötik bir yaklaşımdır.


Bu terapiye, kendilerini sanatta iyi görmeyenler de dahil olmak üzere her yaştan insan erişebilir. Araştırmalar, yeme bozukluklarından travmaya kadar çok çeşitli rahatsızlıkları olan insanlar için yararlı olabileceğini göstermektedir.


Diğer terapi türlerini zor veya etkisiz bulanlar için sanat terapisi, yardımcı bir tedavi olarak denemek için mükemmel bir seçenek olabilir.

Sanat terapisi nedir?

Sanat terapisi, kişisel ve kültürel farklılıklar kanalıyla, yaratıcı sonuçlar almak için koşulları yenilemeye, değişik sanat tarzlarının belirli detaylarını tanımaya ve bu sanat tarzlarının etkilerini anlamaya yöneliktir.


Her yaştan insana uygun olan bu seansları hem terapi hem de sanat eğitimi almış lisanslı profesyoneller yapmaktadır. Sanat terapisini bire bir seanslara, grup terapisine ve aile veya çift danışmanlığına dahil etmek mümkündür.


Sanat terapisinin temel amaçlarından biri insanların refahını iyileştirmektir. Bir bireyin yaşam kalitesini iyileştirmeye veya bozulan fonksiyonların düzeltilmesine yardımcı olabilir . Sanat terapisi eğitim, tıp ve rehabilitasyon ortamlarının yanı sıra özel muayenehanelerde ve ruh sağlığı kliniklerinde de uygulanabilir.

Sanat terapisinin etkileri

Kendilerini sanatçı olarak görsün ya da görmesin, herhangi bir biçimde sanat yapan insanlar, duygularını ifade etmek için kendilerine güvenli bir alan sağlayan bir kendini keşfetme sürecine katılırlar. Dahası, yaşamları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar. Bu yaratıcı süreç başlı başına zevklidir ve bir sanat terapisi seansında birçok farklı aktivite olabilir.


Sanat terapisi seansında, aşağıdaki egzersizlerden bazıları da yapılabilir:

 • Boyama

 • Parmak boyama

 • Kil ile çalışmak

 • Oymacılık

 • Heykel

 • Karalama

 • Kolaj yapmak

 • Çizim

Bu alıştırmalar sanat terapistinin rehberliğinde gerçekleşse de ortaya çıkan, bireyin filtrelenmemiş tepkileri olmalıdır. Bunları anlamak zihinsel sağlığı ve refahı artırabilir.


Bu anlayışı ortaya çıkarmak için, birey ve sanat terapisti sanat eserini tartışır. İçinde hangi nesnelerin, insanların ve görüntülerin yer aldığını ve yer almadığını keşfederler.

Sanat terapisinin tarihsel gelişimi

Sanat, binlerce yıldır insan deneyiminin ayrılmaz bir parçası olmasına rağmen, sanat terapisi uygulaması nispeten yeni bir gelişmedir ve İngiltere’den bir sanatçı ilk kez 1940'larda tanımlamıştır .


Eğitim, görsel sanatlar ve psikoterapi alanlarından önemli düşünürler alan katkıda bulundu. “Sanat terapisinin annesi” Margaret Naumburg, 20. yüzyılın başlarında psikanalitik kuramın ilk dalga etkisinde yer aldı. Yaratıcı süreç boyunca, bireylerin bastırmış olabilecekleri bilinçsiz düşünce ve duyguları gün ışığına çıkardığına inanıyordu.


Bireyler bu yaratıcı süreç boyunca bir terapistle konuştuklarında, sanat eserlerinin kendilerine kendileri hakkında ne gösterdiğini anlayabileceklerini hissetti. Bu anlayış, sırayla, psikolojik iyileşmeyi teşvik edecektir.

Sanat Terapisi
 • Savaş veya doğal afet gibi travma yaşayan insanlar

 • Travmatik beyin yaralanmaları ve kanser dahil olmak üzere önemli sağlık sorunları olan kişiler

 • Depresyon, otizm ve demans gibi belirli sorunları olan kişilerde faydalı olmaktadır.

Sanat terapisi, ağrıyla yaşayan insanlar için stresi ve endişeyi azaltmaya yardımcı olabilir. Ek olarak:

 • Kaygı

 • Yeme bozuklukları

 • Madde kullanımı

 • Stres gibi durumlarda da fayda sağlamaktadır.

Uygulayıcılar, sanat terapisinin insanların belirli becerileri geliştirmelerine yardımcı olabileceğini söylüyor:

 • Çatışma çözümü becerilerini geliştirmek

 • Sosyal becerileri geliştirmek

 • Stresle başa çıkma

 • Kendini kontrol etme yeteneklerini güçlendirmek

 • Kendilerini anlamalarını geliştirmek

Comments


bottom of page