top of page

Doç. Dr. Fahrettin Uysal

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi - Bursa

Doc-Dr-Fahrettin-Uysal

İLGİ ALANLARI

TEDAVİLER

Senkop (Bayılma), Senkop (Bayılma), Doğumsal Kalp Hastalıkları (ASD, VSD, PDA)

Holter izlemi
Kalp derinliklerinin kapalı yöntemle kapatılması
Kardiyak kateterizasyon
Kalp pili takılması
İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)
Elektrofizyolojik test
Eko(ekokardiyografi)

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Görükle Kampüsü, Bursa

SAĞLIK HABER ve MAKALE

bottom of page