top of page

Ayak Sağlığı: Ayağın Anatomisi ve Yaygın Ayak Sorunları


Ayak Sağlığı
Ayak Sağlığı

Ayaklarınız yürümek ve koşmak, zıplamak, dengelemek, tırmanmak ve daha fazlasını yapar. Bu yüzden insan ayağının karmaşık olması şaşırtıcı değil. Ayaklar 28 kemiğe (tüm vücudunuzdaki tüm kemiklerin neredeyse dörtte biri) artı 30 eklem ve yüzden fazla kas, bağ ve tendon barındırır.


Tüm bu yapılar, iki önemli işlevi yerine getirmek için ince ayarlı makineler gibi birlikte çalışır: ağırlık taşıma ve tahrik. Bu işlevler yüksek derecede kararlılık gerektirir. Ek olarak, ayağın düz olmayan yüzeylere uyum sağlayabilmesi için esnek olması gerekir. Bu, her ayağın çok fazla kemiği ve eklemi olmasının bir nedenidir.

Ayak Yapısı

Ayak üç bölüme ayrılabilir: ön ayak , orta ayak ve arka ayak. Her bölümde kemikler, eklemler, kaslar, tendonlar ve bağlar bulunur.


Kemikler Ayaktaki kemikler, bulundukları yere göre üç kategoriye ayrılabilir.


Eklemler İki veya daha fazla kemik arasındaki bağlantı noktasında bir eklem oluşur.


Kaslar Ayağın hareketlerini kontrol eden kaslar alt bacaktan çıkar ve ayak kemiklerine tendonlarla bağlanır.

Yaygın Ayak Sorunları
  • Kasları veya bağları etkileyen burkulmalar, gerilmeler ve çekmeler

  • Tendinit (bir tendon aşırı gerildiğinde veya yırtıldığında)

  • Kemik kırıkları ve kırılmaları

  • Osteoartrit (özellikle ayaklarda, özellikle ayak parmaklarını orta ayağa bağlayan eklemlerde yaygındır)

  • Romatizmal eklem iltihabı

Ayaklar, kendilerine özgü olmayan tıbbi durumlardan da etkilenebilir, örneğin:

  • Şeker hastalığı

  • Gut (eklemde ürik asit kristallerinin oluştuğu)

  • Atlet ayağı ve tırnak mantarı enfeksiyonu

Topuk dikeni

Ayaktaki en büyük kemik olan kalkaneus (topuk) özellikle hatalı biyomekaniklerin neden olduğu yaralanmaya eğilimlidir (örneğin optimal olmayan şekillerde yürümek). Yaygın olanı, kalkaneusun alt tarafında, topuk dikeni adı verilen ve ayakta dururken veya yürürken şiddetli ağrıya neden olan kemik büyümelerinin gelişmesidir.

Plantar Fasiit

Bu durum, ayağın alt tarafında topuktan topa uzanan kalın lifli dokuda aşırı gerilmenin neden olduğu mikro yırtılmalardan kaynaklanır. Semptomlar, genellikle sabahları daha kötü olan topukta ve kemerde ağrıdır. Plantar fasiit, uzun mesafeli yürüyüşçüler veya koşucular için özel bir risktir.

Bunyonlar

Ayaktaki kemikler yanlış hizalandığında, genellikle iyi uymayan ayakkabı giymenin neden olduğu veya ayak parmaklarını uzun süre sıkıca sıkıştıran basınç nedeniyle oluşur. Ayak parmağı o kadar içe doğru açı yapabilir ki, aslında bitişik ikinci parmağın altından veya üstünden geçerek çekiç parmağı adı verilen ikincil bir yanlış hizalamaya neden olur. Genellikle ikinci parmağın üstünde ağrılı bir nasırlı oluşur.

Düztabanlar

Bazen pes planus veya düz ayak olarak da adlandırılan bu, ayağın alt tarafındaki kavisin düzleştiği, çoğu zaman tamamen ayağın tabanının zemine temas ettiği bir deformitedir. Sonuç orta ayak bölgesinde ağrı, ayak bileği ve ayak kemerinin şişmesi ve hatta kalça, diz veya bel ağrısı olabilir. Düşen kemerler doğuştan olabilir (yani bir kişinin bu durumla doğduğu anlamına gelir), ancak çoğunlukla pes planus yaş veya yaralanmanın bir sonucu olarak gelişir.

Tokmak Ayak

Bu durumda, bir parmağın ortasındaki eklem, aşağıya bakacak şekilde kalıcı olarak bükülmüş hale gelir. Ayak kemiklerini düz tutan kaslar, tendonlar veya bağlardaki dengesizlik nedeniyle gelişir.

Metatarsalji

Bu, ayak parmaklarının altındaki ağrının tıbbi adıdır. Genellikle, belirli ayakkabı türleri nedeniyle veya artrit, sinir sıkışması (nöroma olarak adlandırılır) veya bağlardaki kırıklar veya yırtıklar gibi durumlardan dolayı bu bölgedeki artan basınçtan kaynaklanır.

Pençe ayak

Bu, ayak parmaklarının orta eklemlerden aşağı doğru büküldüğü ve hatta ayağın altında kıvrıldığı bir deformitedir. Nasır (kalınlaşmış, iltihaplı deri alanları) genellikle etkilenen ayak parmaklarının üzerinde oluşur. Bazen bir mısır ayaktaki sinirlere baskı uygulayarak ağrıya neden olabilir.

Morton Nöroması

Bu, ayak topundaki bir sinire uygulanan kompresyonun üçüncü ve dördüncü ayak parmaklarının yakınında yanma, karıncalanma ve ağrıya neden olduğu yaygın bir sorundur. Yüksek topuklu ayakkabılar genellikle suçludur.

Comments


bottom of page