top of page
Şema Terapi Uygulayıcı Eğitimi

ŞEMA TERAPİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

 

Şema terapi, bilişsel davranışçı terapi (CBT), psikanaliz, bağlanma teorisi ve duygu odaklı terapi unsurlarını birleştiren daha yeni bir terapi türüdür.

 

Diğer tedavi seçeneklerine her zaman yanıt vermeyen kişilik bozukluklarını ve diğer akıl sağlığı sorunlarını tedavi etmeyi amaçlayan bütünleştirici bir yaklaşımdır. 

 

Şemalar, bazı insanların duygusal ihtiyaçları çocukken karşılanmadığında geliştirdikleri yararsız kalıplardır.

 

Bu şemalar, ele alınmadığı takdirde sizi yaşamınız boyunca etkileyebilir ve problemli başa çıkma yöntem ve davranışlarına katkıda bulunabilir.

 

Şema terapi, duygusal ihtiyaçların sıkıntıya yol açmayacak şekilde sağlıklı bir şekilde karşılanmasını nasıl sağlayacağını danışana öğretmeyi amaçlar.

 

Şemaların gelişimindeki en büyük etkenlerden biri, çocukken temel duygusal ihtiyaçlarınızın karşılanmamasıdır.

 

Bu temel ihtiyaçlar şunları içerir:

 • güvenlik duygusu ve başkalarına güvenli bir şekilde bağlanma
 • öz kimlik ve özerklik duygusu
 • nasıl hissettiğinizi ifade etme ve başkalarından neye ihtiyacınız olduğunu sorma özgürlüğü
 • oynama ve kendiliğinden olma yeteneği
 • güvenli, yaşa uygun sınırlar

 

Ayrıca dört tür olumsuz yaşantı da şemaların gelişimine katkı sağlayabilir. Bunlar şunları içerir:

 • Karşılanmamış ihtiyaçlar. Bu, şefkat görülmediğinde veya diğer temel duygusal ihtiyaçlar karşılanmadığında olabilir.
 • Travmatizasyon veya mağduriyet. Bu, taciz, travma veya benzer bir sıkıntı yaşanılan bir durumu tanımlar.
 • Aşırı hoşgörü veya sınır eksikliği. Bu durumda, ebeveynler aşırı korumacı veya aşırı ilgili olabilir. 
 • Seçici tanımlama ve içselleştirme. Bu, ebeveynin bazı tutumlarını veya davranışlarını özümseme şeklini ifade eder. Bunlardan bazılarıyla özdeşleşebilir ve diğerlerini içselleştirilebilir. 

Şema Terapi Uygulayıcı Eğitimi

 • 1. Modül – Şema Odaklı Yaklaşım – Bilişsel Terapiden Farkı – Şema Terapi Temel Amacı – Erken Dönem Temel İhtiyaçlar – Şema Alanları – Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar – Şemaların Kazanılması

  2. Modül – Şemalar ve Başa Çıkma Biçimleri – Şema Modeli – Şema Teslimi – Şema Kaçınması – Şema Aşırı Telafisi – Şema Stratejileri – Örnek Şema Davranışları – Şema Modları

  3. Modül – Değerlendirme ve Tedavi • 1. Aşama: Değerlendirme ve Eğitim – İlk değerlendirme – Şemaları ortaya çıkarmak – Ölçeklerin Kullanımı – Şema kökenlerine ulaşmak • 2. Aşama: Tedavi; Şema Terapi Teknikleri • Bilişsel Teknikler • Şema günlükleri • Başa çıkma kartları • Kar-zarar analizi • Kanıt-karşı kanıt analizi • Yaşantısal Teknikler • İmajinasyon Çalışmaları • Şemalar ve Erken Çocukluk Deneyimleri • Çocuk Modlarına Yeniden Ebeveynlik • Çoklu Sandalye Tekniği • Uyum Bozucu Başa Çıkma Modlarını Keşfetmek • Terapi İlişkisi Stratejileri • Sınırlı Yeniden Ebeveynlik • Empatik Yüzleştirme • Sınır Koymak ve Korumak • ‘Terapist Şemaları’ ile çalışmak

  4. Modül – Sınır(Borderline) ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi – Borderline ve Narsistik Yapıları Tanıma – Borderline ve Narsistik Yapılarda Mod Modelleri – Tedavide Bilişsel ve Yaşantısal Teknikler – Öfke ile Çalışmak

  • Psikologlar
  • Sosyal Hizmet Uzmanları
  • PDR
  • Sosyologlar