top of page

Sağlık Hukuku: Hasta, Doktor ve Sağlık Çalışanlarının Hakları


Sağlık Hukuku: Hasta, Doktor ve Sağlık Çalışanlarının Hakları
Sağlık Hukuku: Hasta, Doktor ve Sağlık Çalışanlarının Hakları

Sağlık hukukunun incelediği temel konular, hastayı genel olarak hekimin karşısında zayıf ve korunması gerekli bir durumda gören yaklaşım nedeniyle, "hasta hakları", "hekimlerin yükümlükleri", "malpraktis" kavramlarında yoğunlaşmaktadır.


Mağdur olan hastanın mağduriyetini iletebileceği ve her an ulaşabileceği bir mercinin bulunması mutlaka çok önemli ve yararlıdır.


Ancak bu yapılırken sağlık çalışanlarının da sürekli bir şikayet tehdidi altında olduğu duygusuna kapılmaması gerekir. Aksi durumda sağlık çalışanı doğal olarak mesleğinin icrasında zorunlu olarak alması gereken riskleri dahi almaktan çekinecek, hastanın sağlığından önce kendi hukuksal ve fiziksel korunmasını düşünmek zorunda kalacaktır.


Bu durum (defansif tıp), uzun vadede toplum sağlığı ve sağlık hizmet kalitesi açısından risk taşımaktadır.


Sağlık kurumları, doktor ve sağlık çalışanları hakkında gerek bilgi eksikliğinden gerekse farklı saiklerle değişik mecralarda şikayetler dile getirilmektedir.


Özellikle şikayet sitelerinde yer alan bir çok sağlık şikayetinin kontrol edilmeksizin yayınlaması ciddi bir sorundur.


Sağlıkta şiddetin yaygınlaşması, sağlık hizmetlerine duyulan güvenin azalması gibi sonuçlar doğuran bilgi kirliliğinin önlenmesi her zamankinden daha büyük önem kazanmıştır.


Sağlık hukuku komisyonumuz tarafından sunulan destek hizmeti

  • Doktor ve sağlık çalışanları için hukuki destek

  • Hasta şikayetleri

  • Sağlık kaynaklı tüketici şikayetleri

alanlarını kapsamaktadır.


Bilgi talebiniz için iletişim formunu doldurabilirsiniz.

コメント


bottom of page