top of page
Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri

ÇOCUK DEĞERLENDİRME VE DİKKAT TESTLERİ

 

Çocuk veya yetişkin danışanlara, çocukları sağlıklı bir şekilde gözlemleyebilmek ve gelişimlerini takip edebilmek için psikolojik değerlendirmeler yapma beceri ve yetkinliğini kazandırmayı amaçlar. 

 

Eğitimde katılımcılara teorik bilgiler ve uygulama örnekleri sunulacak ve farklı raporlama örnekleri gösterilecektir.

 

Goodenough-Harrıs İnsan Çizimi Testi

Yeterince Harris İnsan Resmi Çizme Testi, bireylerin zihinsel gelişimlerini ölçmeyi amaçlayan bir çizim testidir. Mental retardasyonun belirlenmesinde önemli bilgiler verir. Bu bir performans testidir. Süreli bir test değildir. 3-15 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır. 

Gesell Gelişim Figürleri Testi

Gesell, çocuklarda motor becerileri, görsel algıyı, görsel hafızayı, el-göz koordinasyonunu ve küçük kas becerilerini ölçen bir performans değerlendirme testidir. 2-8 yaş arası çocuklara uygulanmaktadır.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Çocuklarda görsel motor fonksiyonlarını görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılması hem yetişkinlerde hem de çocuklarda gerilik, gerileme, fonksiyon kaybı ve organik beyin hasarını saptamaya ve özellikle gerileme durumlarında (zeka geriliği, afazi, çeşitli organik beyin yaralanmaları, gerçek dışı hastalıklar gibi psikozlar). 5 yaş 6 ay ile 10 yaş 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.

Ankara Kalkınma Envanteri

Bu testte 0-6 yaş arası çocukların gelişimi 4 farklı alanda incelenir. Envanter ayrıca gelişimsel gerilik ve düzensizlik açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınmasına ve gerekli önlemlerin alınmasına da olanak sağlamaktadır.

CATTELL 2B-3A Zeka Testi

Zekayı ölçen bir performans testidir. 6-7 ve 0-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Grup olarak uygulanabilir. Kültürsüz bir testtir.

METROPOLITAN Okul Olgunluk Ölçeği

Okula hazırbulunuşluk ölçeği 60-72 ay arasındaki bireylere uygulanmaktadır. Bireyin okula hazırbulunuşluk düzeyini belirler. Çocukların okula gitmeye, öğrenmeye ve talimat almaya hazır olup olmadığını belirlemek için yapılan bir testtir.

d2 Dikkat Testi

9-60 yaş arası bireylere bireysel veya grup olarak uygulanabilir. d2 Dikkat Testi, zamana bağlı olarak seçici dikkat, odaklanma ve dikkat salınımını ölçen, kullanımı kolay bir testtir.

Frankfurter Dikkat Testi

Okullarda, anaokullarında, kreşlerde ve rehberlik merkezlerinde 60-72 ay arası çocuklara bireysel olarak uygulanabilen bir testtir. Çocukların dikkat gücünü ölçmek için kullanılır.

Burdon Dikkat Testi

Bireyin dikkat gücünü ölçmek için 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir. Eğitim-Öğretim yılı içerisinde sınıfta dikkat eksikliği yaşayan öğrencilerin tespiti veya dikkat güçlüğü olduğu düşünülen öğrencinin dikkat gücünün belirlenmesi amacıyla tüm sınıfa uygulanabilir.

 

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri

 • – Psikolojik Değerlendirme Süreci

  – Gözlem ve Görüşme

  – AGTE

  – Gesell Gelişim Figürleri Testi

  – Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

  – Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

  – D2 Dikkat Testi

  – Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

  – Frostig Gelişimsel- Görsel Algı Testi

  – Benton Görsel Bellek Testi

  – Kelime Söyleyiş Testi

  – Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

  – Catell 2-A Zeka Testi

  – Catell 3-A Zeka Testi

  – Porteus Labirentleri Testi

  – Frankfurter Dikkat Testi

  – Uygulamalar ve Raporlama

  • Psikologlar
  • E