top of page
Aile Dizimi Eğitimi

AİLE DİZİMİ EĞİTİMİ

 

Aile dizimi, nesiller boyu süren aile çatışmalarını çözmeyi amaçlayan terapötik bir uygulama olarak kabul edilir. İlk bakışta, teknik, durumların dramatizasyonu nedeniyle psikodrama ile benzer içeriklere sahiptir.

 

Bir aile içinde dünyaya gelirken, sadece genetik bir mirası değil, aynı zamanda inanç sistemlerini ve davranış kalıplarını da miras alıyoruz. Ailemiz, içinde geliştiğimiz bir enerji alanıdır. Her biri doğumdan itibaren benzersiz bir yer kaplar.

 

Temel amaç, aile ilişkilerimiz üzerinde sahip olduğumuz etkilere farkındalık getirmektir.

 

Çoğu zaman, sorunlarımız, hastalıklarımız, yanlış anlamalarımız ve kötü duygularımız, atalarımızla, aynı sıkıntıları yaşayan diğer aile üyelerimizle, onları tanımasak bile bağlantılı olabilir.

 

Aile Dizimi, bireyin ailesini veya içinde bulunduğu grubunu analiz etmek ve genellikle aile için travmatik bir durumun bir yansıması olan ve nesiller boyunca devam etme eğiliminde olan bu davranışın kökenini aramak için kullanılır. 

Aile Dizimi Eğitimi

  • Aile Dizimi Terapisi Nedir?
  • Sistemsel Aile Dizimi
  • Transgenerasyonel
  • Evlilik ve Aile Danışması
  • Terapötik Beceriler
  • Terapötik Koşullar
  • Hipnozdan Spiritüellik
  • Otohipnoz
  • İmajinasyon
  • Regrasyon
  • EFT( Duygusal Özgürleştirme Tekniği)
  • Aile Kurumu
  • Aile Sistemi Yaklaşımı
  • Aile Dizimine Giriş
  • Dengeleyici Anne Baba-Çocuk İlişkisi
  • Evlilik Ve İlişkilerin Doğası
  • İş-Para Ve Miras Dinamikleri
  • Kuşaklar Arası Travma
  • Türkiye’nin Sistemsel Dinamikleri
  • Ailenin Kadersel Yapısı
  • Hastalıkların Ailevi Kökenleri
  • Aile Enerjileri
  • Sözsüz İletişimin Özellikleri
  • Vaka Formülasyonu
  • Role Playing Uygulamaları
  • Çocuk Gelişim Uzmanları
  • Sosyologlar
  • Psikologlar
  • Psikolojik Danışmanlar
  • Sosyal Hizmet Uzmanları
  • Hemşireler (Lisans ve Yüksek Lisans Mezunları)
  • Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler
  • Belirtilen bölümlerin son sınıf öğrencileri