SAĞLIK HUKUKU - SERTİFİKALI UZAKTAN EĞİTİM

Sağlık Hukuku'nun incelediği temel konular, hastayı genel olarak hekimin karşısında zayıf ve korunması gerekli bir durumda gören yaklaşım nedeniyle, "hasta hakları", "hekimlerin yükümlükleri", "malpraktis" kavramlarında yoğunlaşmaktadır.

Mağdur olan hastanın mağduriyetini iletebileceği ve her an ulaşabileceği bir mercinin bulunması mutlaka çok önemli ve yararlıdır.

Ancak bu yapılırken sağlık çalışanlarının da sürekli bir şikayet tehdidi altında olduğu duygusuna kapılmaması gerekir. Aksi durumda sağlık çalışanı doğal olarak mesleğinin icrasında zorunlu olarak alması gereken riskleri dahi almaktan çekinecek, hastanın sağlığından önce kendi hukuksal ve fiziksel korunmasını düşünmek zorunda kalacaktır.

Bu durum (defansif tıp), uzun vadede toplum sağlığı ve sağlık hizmet kalitesi açısından risk taşımaktadır.

Sağlık Hukuku eğitimimizde medikal alanın dışını da kapsayacak şekilde, sağlık çalışanlarına karşı şiddet, gıda güvenliği, mobbing gibi güncel sorun ve yaklaşımlar ile yargı kararlarına ve örnek olaylara yer verilmiştir.

EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

  • Eğitim Türü : Online