PSİKOLOJİ EĞİTİMLERİ

Bilişsel Davranışçı Terapi

MMPI

Oyun Terapisi Eğitimi

“Oyun Terapisi Eğitimi” programı, aile içerisinde ya da çevrede gelişen değişimler, boşanma ve ölüm gibi travmatik olayların çocukları olumsuz yönde etkilemesini hedef alır. Bu tür durumlardan dolayı negatif etkilenen çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade etmekte zorlanabilirler. Oyun terapisi eğitimi sayesinde çocuklar kendilerini daha rahat ifade edebilme imkanı bulurlar. Ayrıca oyunların iyileştirici ve tedavi edici özellikleri sayesinde problemler de çözüme kavuşur.

Oyun Terapisi Nedir?

İnsan gelişiminin en önemli süreci ve en etkili süreci çocukluk döneminde yaşanır. Çocuklar, dünyayı yetişkinlerden daha farklı şekilde kodlayarak anlamaya çalışır ve kendilerince yorumlarlar. Çocuklar için en önemli ifade yöntemleri arasında ise oyunlar ve oyuncaklar yer almaktadır. Bu oyunlar ve oyuncaklar her bir çocuk için farklı olabilir. Oyun terapisi, çocukları anlayabilmek ve onların yaşadığı sorunları keşfederek çözüme kavuşturabilmek için kullanılan en etkili ve sağlıklı terapi yöntemleri arasındadır.

Çocukların içerisinde bulundukları koşullar, en az yetişkinler kadar onları da etkileyebilmektedir. Bu sebeple, aileler tarafından en sık tercih edilen terapi yöntemleri arasında oyun terapisi bulunmaktadır. Oyun terapisinde, oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların ihtiyaçlarını ve duygularını ifade edebilmesi sağlanır. Travmatik olaylar yaşayan çocukların duygularına ulaşabilmesini sağlayabilen bu terapi yöntemi aynı zamanda çocuklara bu tür durumlar ile ne şekilde mücadele edebileceklerini de öğretir.

 

Taşınmalar, aile içerisinde iletişim bozuklukları, maddi problemler, evlat edinme süreçleri, okul ve çevre yaşamına uyum sorunu, uyku problemleri, sevdiği bir insanı kaybetmek, şiddet görmek veya beden ile ilgili kaygılar gibi pek çok farklı sorun oyun terapisi sayesinde çözülebilmektedir.

Masal Terapisi Eğitimi

Çocukların kendi dünyalarını, duygu ve düşüncelerini yetişkinler gibi ifade edebilmeleri son derece zordur. Sözlü olarak kendilerini pek iyi bir şekilde ifade edemeyen çocuklar masal terapisinden yararlanabilirler. Masal terapisi çocukların kendileri ve tecrübelerini ifade edebilmelerini sağlayabilecek doğal bir terapi yöntemidir.

Masal terapisi ile birlikte çocukların davranışlarını etkileyen kızgınlık, üzüntü, hayal kırıklığı ve endişe gibi duyguları masallar yardımıyla öğrenilir. Masal terapisi, çocukların masal karakterleri ile bağ kurmasını sağlar. Bu bağ sonucunda çocukların iç dünyaları hakkında ipuçları elde edilir ve veriler toplanır. Terapistler ise karakterler yardımıyla çocukların problemlerinin çözülmesini sağlar. 

Masal Terapisi Nedir?

Masal terapisi, kişilerin bilişsel ve sosyal becerilerinin ortaya çıkmasını sağlar. Aynı zamanda masal terapisi sayesinde kişilerin duygu ve düşüncelerinin ortaya koyulabilmesi de mümkün hale gelir. Bireyler ve çocuklar için terapötik bir yöntem olan masal terapisi, bilişsel ve deneysel yöntemler ile zenginleştirilir. 

Masallara pek çok kişi aşinadır. Aslında çocukluğundan beri herkes belirli bir kurulu hikayenin içerisinde yaşamaktadır. Çocuklar ufak yaşlardan itibaren masallar vasıtasıyla yaşadıklarını anlamlandırmaya başlarlar. Böylelikle iyi ve kötü gibi değer yargılarını da fark etmeye başlarlar. Bütün çocuklar kendi zihinlerinde kurdukları hikayeler aracılığı ile oluşturdukları karakterlere fazladan özellikler de eklerler. Küçük çocukların, olmayan bir olayı olmuş gibi anlatmasına tanık olmanız olasıdır. Bu davranışların altında yalan söyleme güdüsü değil, öyküleştirme güdüsü yer almaktadır. 

Çocuklar doğrudan ifade edemedikleri veya anlam veremedikleri olguları, benzeterek, eşleştirerek ya da değiştirerek öykü ve masallar içerisinde kullanmaya eğilim gösterebilirler. Bu bir çeşit “yansıtma” davranışı olarak da ele alınabilir ancak yorumlanması son derece zahmetli ve zor bir süreçtir. Bu yorumlamalar sadece iyi bir eğitim almış masal terapisti tarafından yapılabilir. 

Masal terapistleri çocukların iç dünyalarına yakınlaşırlar ve sıralı bir şekilde çocukların verdikleri kodları çözmeye başlarlar. Jung ve Arketipler ışığında masalların en temel öğelerini kodlamaya hakim olurlar. Elde edilen verileri çocukların lehine kullanarak sorunların tespitinde ve çözümünde etkili bir rol üstlenirler. 

Masal terapisi, ebeveynler tarafından da sık sık tercih edilen etkili ve güvenli bir yol olarak görülmektedir. Çocukların da büyük bir keyif alarak yaklaştıkları masal terapileri sayesinde çocukların iç dünyalarına yolculuk yapılır. Türkiye Sağlık Vakfı tarafından sunulan online masal terapisi eğitimi, çocukların yaşadıkları duygusal sorunları çözmeyi ve sağlıklı bir şekilde gelişebilmelerini hedeflemektedir. 

Resim Analizi

Çocuklar ile çalışma sırasında resim tekniği ile çocuk hakkında bilgi almak oldukça yaygındır çünkü küçük yaşlarda çocuklar duygularını sözel olarak değil resim ile daha rahat ifade etmektedirler. Resim, çocuğun iç dünyasını dışarı yansıtan bir iletişim aracıdır. Resim, çocuğun dışarı yansıtamadığı duygularının dilidir. Resim, çocuğun kişilerarası iletişim, sorun çözme becerisini yansıtır. Resim çocuğu tanımamızı, neler hissettiğini, neler yaşadığını, duygularını düşüncelerini, aileye ve sosyal çevreye bakış açısı hakkında konusunda bize oldukça önemli ipuçları verir.

Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimin Amacı; çocuğun çizmiş olduğu resim aracılığıyla çocuğu tanımak, anlamak ve duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Çocuk Resimleri Analizi Ve Psikolojik Resim Testleri Eğitimi ile çocuğun çizmiş olduğu resimleri, projektif testler aracılıyla değerlendirme ve analiz edebilme beceriniz gelişecektir. 

Dikkat Eksikliği Eğitim Programı

Hızlı bir şekilde artış göstermeye başlayan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenmede sorunlara yol açan ve okul başarısızlıklarıyla, aile ve çocuk arasındaki ilişkilerin yıpranmasına sebep olan bir problemdir. Çocukların arkadaşlık ilişkilerinde gerginliklerin artmasına sebep olan bu problem aynı zamanda çocuklara da büyük zarar vermektedir. Online dikkat eksikliği eğitimi programı ile çocuğunuzun gelişimsel ve psikolojik ihtiyaçlarının fark edilmesi ile birlikte anne ve babalar tarafından karşılanması da hedeflenmektedir. 

Dikkat Eksikliği Nedir?

Dikkat eksikliği gibi problemler çocuk, ergen, genç ve yetişkin olmak üzere bütün bireylerde farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu sebeple, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu problemleri konusunda eklektik ve bütüncül bir terapi süreci söz konusudur. Dikkat eksikliği ve öğrenme süreçlerinde yaşanan problemler anne babalar ve sınıf öğretmenleri tarafından okul yaşantısının başlamasıyla fark edilebilmektedir. Bazen çevre tarafından dikkat eksikliği belirtileri duygusal ya da davranış problemleri ile karıştırılabilmektedir. 

Sadece dikkat eksikliğini yaşayan çocuklar sessiz ve içe dönük bir yapıya sahip oldukları için anne ve babalar ya da çevreleri tarafından fark edilmeyebilirler. Dikkat eksikliği yetişkinlerin de yaşadığı önemli problemler arasında yer almaktadır. Çocuklarda yaşanan problemler ile yetişkinlerde yaşanan problemlerin belirtileri farklıdır. Dikkat eksikliği yaşayan kişilerde kendini kontrol edememe ve dikkatini zihinsel beceri gerektiren faaliyetlere konsantre edememe gibi sorunlar vardır. Dikkat eksikliği yaşayan bazı çocuklar aşırı hareketliyken, bazıları ise son derece duygun olabilmektedir. Dikkatsizlik ve aşırı hareketlilik gibi problemleri bir arada barındıran gelişimsel bir bozukluk olan dikkat eksikliği üç ayrı tipte ele alınmaktadır. 

Bunlar arasında ilk sırada ağırlıklı olarak dikkat eksikliği bozukluğu yer almaktadır. Ağırlıklı olarak dikkat eksikliği bozukluğunda yavaş bilgi işleme ve seçici dikkat ile odaklanma konusunda çok fazla problem ortaya çıkar. Aşırı hareketlilik olmadan görülebilen dikkat bozukluğu türüdür. Ağırlıklı olarak hiperaktive-dürtüsel bozukluk ise hiperaktivitenin yoğun olduğu bir türdür. Dikkat eksikliği bu türde daha azdır. Aşırı hareketlilik hali yaşın artması ile birlikte azalabilmektedir. Ancak dürtüsellik devam eder ve ileri yaşlarda iç huzursuzluk belirtileri ortaya çıkar. 

Birleşik tip dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu doğum sonrasında ve ilk yürümeye başlanılan dönemlerde belirtilerini gösterir. Okul öncesi dönemde ve okulun ilk yıllarında tanı koyulabilir. Hiperaktivite ve dürtüselliğin birçok semptomu bu türde ortaya çıkabilir. Çocuklar kendilerini duygusal ve davranışsal olarak kontrol edemezler. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda kaygı, depresyon, anksiyete ve aile yaşantısında problemler ortaya çıkabilmektedir. 

Dikkat Eksikliğinin Sebepleri Nelerdir?

Dikkat eksikliği sebepleri arasında en önemli olan genetik faktörlerdir. Anne ya da babada dikkat eksikliği mevcut ise, çocuklarda da dikkat eksikliği probleminin ortaya çıkabilme ihtimali yükselir. Bu durum dışında dikkat eksikliği doğum anında yaşanan ve fark edilmeyen sorunlardan da kaynaklı olarak ortaya çıkabilir. 

Doğum sırasında beynin dopamin sistemindeki işlevsel bozukluklar ilerleyen süreçlerde çocuklarda dikkat eksikliğine sebep olabilir. Bu tür durumlarda ilk etapta hiperaktivite ortaya çıkar. Ancak daha sonra dikkat eksikliği problemleri başlayabilir. Doğum sırasında beyin bölgesinde ufak bir zarar meydana gelebilir. Bu ufak zararlar fonksiyonların yanlış bir şekilde ilerlemesine yol açabilir. Bu sebeple, kişilerde dikkat eksikliği sorunu ortaya çıkabilmektedir. 

Bireylerin farklı sebeplerden dolayı enfeksiyon kapmaları da beyne zarar verebilir. Beyin bölgesinde meydana gelen tümörler de dikkat bozukluğunun önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Dikkat sorunu yaşan kişilerin bu tür detayları hafife almamaları ve zaman kaybetmeden bir doktora başvurmaları tavsiye edilmektedir. 

Dikkat eksikliği sebepleri arasında bireylerin travma yaşaması da yer almaktadır. Travmalar kişilerde psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu sorunlar beraberinde kişilerin dikkatlerini herhangi bir iş üzerine toplayamamalarına sebep olabilir. Bütün bunların yanında kişiler yaşlandıkları zaman da konulara dikkat etmekte zorluk yaşayabilirler. Yaş ilerlediği zaman beyin hücreleri de ölmeye başlar ve ilk etapta unutkanlık sorunları ortaya çıkabilir. 

Dikkat Eksikliği Belirtileri Nelerdir?

Odaklanamamak

Dikkatin sürdürülebilir olmasındaki güçlük

Konuşan kişiyi dinlemekte zorluk yaşama ve dinlerken kopmalar meydana gelmesi

Konuşurken konular arasında hızlıca geçiş yapmak ve konuştuğunu unutmak

Aşırı konuşma hali

Ayrıntılar ile ilgilenmemek

Zamanın geçtiğini unutmak

Organizasyon becerilerinde yaşanan sıkıntılar

Unutkanlık

Özel ve bireysel eşyaları sık sık kaybetmek veya unutmak

Toplantılarda sergilenen uygunsuz davranışlar

Sık sık kalkıp yürümek

Alkol ve madde kullanımı artışı

Heyecan arayışları

Aynı anda birden fazla işi yapmak istemek ve hiçbir işe tam anlamıyla konsantre olamamak

Dikkat Eksikliği Eğitim Programının Amacı Nedir?

Dikkat eksikliği eğitim programı, dikkat konusunda sorunlar yaşayan ya da bu konuda kendisini geliştirmeye ihtiyaç duyan çocukların ebeveynlerine yönelik olabilecek şekilde hazırlanmaktadır. Sorunlar ile baş edebilme yolları hakkında bilgilendirme amacı taşıyan bu eğitim programı uzaktan eğitim programıdır. 

Kimler Dikkat Eksikliği Eğitimi Programına Katılabilir?

Dikkat eksikliği eğitimine çocuğundaki dikkat ve konsantrasyon yoğunluğunu ve süresini artırmak isteyen herkes katılabilir. Dikkat ve dürtüsellik konusunda sorunlar yaşayan, çocuklar ile ilişki ve iletişimini güçlendirmek isteyen her anne ve baba ya da adayları eğitimi alabilirler. Eğitim içeriği bu konuda kendisini geliştirmeyi hedefleyen herkese uygundur. Bu sebeple, eğitim herkes için uygundur. 

Dikkat Eksikliği Eğitiminin İçeriği Nedir?

Online olarak sunulan dikkat eksikliği eğitiminde, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun tanımı ve özellikleri detaylı bir şekilde işlenmektedir. Temel belirtiler, çocuklar üzerindeki etkileri, risk faktörleri, tipleri, olumlu yönleri, yaklaşım biçimleri ve anne babaların yaklaşımlarının ne şekilde olması gerektiği gibi konular da dikkat eksikliği eğitiminin içeriği arasında yer almaktadır. 

Dikkat Eksikliği Eğitiminin Avantajları Nelerdir?

Türkiye Sağlık Vakfı'nın dikkat eksikliği eğitimini alan ve başarılı bir şekilde tamamlayan anne ve babalar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtilerini bilirler. Bu sebeple, çocukları üzerindeki etkilerinin de farkında olurlar. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite belirtilerinin çocuklar üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerinin bilinmesi doğru yaklaşım biçimlerinin uygulanması avantajını da sağlar. Sorun tiplerinin bilinmesi, problemlerin çözülmesinde etkili bir rol oynar. Problem çözme sürecinde akılcı çözümler üreten anne ve babalar yaklaşım yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar. Böylelikle çocuklarıyla olan ilişkileri ve aile içerisinde yaşanan gerilim ve sorunların üstesinden gelebilme becerileri de gelişir. 


EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

 • Süresi : 120 Saat
 • Erişim : WEB, TABLET, CEP TELEFONU
 • Türü : Online
 • Sertifika : E-Devlet Onaylı

KONU BAŞLIKLARI


 • Temel İlkeler, Görüşme ve Değerlendirme Becerileri

 • Kavramlaştırma ve Formülasyon

 • Seans Yapısı ve Yapılandırması

 • Sokratik Sorgulama ve Yönlendirilmiş Keşif

 • Bilişsel Kişilik Kuramı, Temel İnanç ve Ara İnançların Değerlendirilmesi

 • Bilişsel ve Davranışçı Teknikler

 • Vaka Örneklerini Değerlendirme

 • Role- Play Çalışmaları ile BDT Seansı Gerçekleştirme

 • BDT Modeli

 • Depresyon

 • Panik Bozukluk ve Agorafobi

 • OKB

 • Sosyal Kaygı, Sınav Kaygısı ve Yaygın Kaygı Bozukluğu

 • Travmada BDT

UZMAN/DOKTOR