top of page

Türkiye Sağlık Vakfı İş Ortaklığı Programı


Premium Member
Türkiye Sağlık Vakfı

İnsan sağlığına olumlu katkı sunan her ürün ve hizmetin değerli olduğuna inanıyoruz.


Türkiye Sağlık Vakfı İş Ortaklığı Programına dahil olarak "Premium Member" kartımıza sahip binlerce gönüllümüze ürün ve hizmetlerinizi tanıtabilirsiniz.


ABD'de sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini, sağlık ürünlerinde ise tüketici sadakati kavramlarını araştıran 2020 tarihli Consumer Engagement in Health Care Survey araştırmasında;

  • Hastaların "iyi doktor" tanımı yaparken doktorları empati yetenekleri ve iletişim başarıları ile değerlendirdikleri

  • Tıbbi tedavi karar sürecinde hasta için tavsiyenin belirleyici rol oynadığı

  • Doktor/sağlık kurumları için hasta memnuniyeti skorlarının sürekli iyileştirilmesi gerektiği

gibi önemli sonuçlara ulaşılmıştır.


Aynı araştırmada benzer durum tüketici sağlığı ürünlerinde müşteri sadakati kavramı ile açıklanmıştır.Commentaires


bottom of page