top of page

Sağlık Turizmi Durum Analiz Raporu ve Çözüm Önerileri


Sağlık Turizmi Durum Analiz Raporu ve Çözüm Önerileri
Sağlık Turizmi Durum Analiz Raporu ve Çözüm Önerileri

Türkiye Sağlık Vakfı tarafından hazırlanan rapor, ülkemizin sağlık turizmi konusunda cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlamak, konuyla ilgili tüm tarafları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.


Sağlık, insanlığın en vazgeçilmez hakkı ve temel ihtiyacıdır. Birey sağlığının korunmasında, tıbbi koruyucu, tedavi edici hizmetlerin önemi devam etmekle birlikte toplumların gelişen refah seviyeleri sonucu bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik, termal etkinlikler ve spa-wellness hizmetlerine olan talepler de artmaktadır.

Dünya Turizm Örgütü’ nün raporuna göre 1980 yılında 277 milyon olan yabancı turist sayısının, 2010 yılında 1 milyar 6milyon, 2020 yılında ise 1 milyar 561milyon turist olacağı tahmin edilmektedir. Dünya ekonomisinin ortalama büyüme rakamlarının üstünde olan bu büyüme hızı, sektörü özellikli kılmaktadır.

Ülkemizde kamu sağlık hizmetleri yanı sıra son yıllarda özel sektör sağlık hizmetlerinin de hızla gelişmeye başladığı, Avrupa standartlarında hizmet üretip, sağlık sistemine entegre olduğu görülmektedir. Ülkemiz, sahip olduğu sağlık tesisi, yetişmiş insan gücü, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile sağlık turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi konumundadır.

Türkiye turizm gelirleri açısından dünyada ilk 10 ülke arasına girmeyi başarmıştır. Sağlık turizminin belirginleşmesi ve geliştirilmesi yoluyla turizm gelirlerinin daha da arttırılması ve bunun sonucunda daha üst sıralara çıkmak mümkün olabilecektir.

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hazırlamış oldukları stratejik planlarda yer alan politikalar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın sağlık turizmini destekleme çabaları sonucunda sağlık turizminin geliştirilmesi için çalışmalar başlamıştır. İlgili kamu kuruluşlarının, sektörün ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde hızla yeni kararlar alması, yerli ve yabancı yatırımcıların ülke tercihlerini etkileyecektir.

Bugün gelişmiş ülkeler, uzun süren hasta bekleme listelerinden kurtulmak, kaliteli ve daha kısa zamanda hizmet almak, kronik hastaların, yaşlıların veya engellilerin başka yerlere giderek tedavi olma istekleri, tedavi olmanın yanı sıra gezme ve kültürel ziyaretlerde bulunma arzusu, en önemlisi de sağlık hizmet maliyetini düşürme gibi nedenlerle, sağlık hizmetlerini başka ülkelerden satın alma yolunu tercih etmektedir. Komşu ülkelerle, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri vatandaşları ise ileri sağlık teknolojilerine ulaşmak, kaliteli sağlık hizmeti almak amacıyla yurt dışına çıkmayı tercih etmektedirler.

Ülkemizin mevcut coğrafi konumu, doğal ve tarihi zenginlikleri, iklimi, mevcut turizm ve sağlık altyapısı ile özel sektörün bu alanda başarılı çalışmaları göz önünde bulundurulduğunda sağlık turizmi için şartların uygunluğu açıkça görülmektedir.

2009 yılında yapılan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Ücret Karşılaştırması çalışmasında, fiyatlanan hemen hemen tüm medikal operasyonlarda, Türkiye en cazip ülke konumundadır. (Türkiye’ de ortalama 7500$ olarak tesbit edilen kalp kapakçığı yenileme ameliyatı, ABD’ de 160.000$ olup diğer sağlık turizmi destinasyonlarında rakam ikisinin arasındadır.) Fiyat avantajı yanı sıra kalite ve hizmet standartı JCI onaylı 39 akredite hastanesi ile sektör muhteşem bir potansiyel taşımaktadır.

Ülkemiz, 100 milyar dolarlarla ifade edilen global pazardan hak ettiği payı;

- Mevcut sağlık tesisi, yetişmiş insan gücü ve teknolojik altyapısını,

- Kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör işbirliği ve eşgüdümü ile

- Yurtdışı tanıtım ve pazarlama stratejileri uygulamalarıyla alabilir.

Hindistan örneğinde olduğu gibi hizmet kalitesi ve sağlığa erişim noktasında vatandaşı ile yabancı hasta arasında uçurum yaratma yanlışına düşmeden, ülkemizin potansiyelini kullanacak bir model oluşturmak zorundayız.

Türkiye Sağlık Vakfı tarafından hazırlanan rapor, ülkemizin sağlık turizmi konusunda cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlamak, konuyla ilgili tüm tarafları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

Comments


bottom of page