top of page

Balon Anjiyoplasti ve Stent


Balon Anjiyoplasti ve Stent
Balon Anjiyoplasti ve Stent

Balon anjiyoplasti, özel donanımlı bir kateterin bir kan damarına yerleştirildiği ve onu genişletmek ve kan akışını eski haline getirmek için şişirildiği girişimsel bir tekniktir. Şişirildikten sonra, damarı açık tutmak için genişletilebilir bir ağ tüp - stent yerleştirilebilir.


Balon anjiyoplasti tipik olarak lokal anestezi altında gerçekleştirilen planlı bir işlemdir. Çoğu prosedür ayakta tedavi bazında gerçekleştirilir.


Balon anjiyoplasti bazen genel anestezi altında yapıldığı kalp krizi gibi acil durumlarda da kullanılır. Bazen, bacaklarda damar tıkanıklığı varsa sinir blokları dahil bölgesel anestezi kullanılabilir.


Balon anjiyoplasti ciddi şekilde bozulmuş kan akışını düzeltmek için kullanıldığından, tedavinin faydaları genellikle risklerden daha ağır basar. Bununla birlikte yapısal olarak sağlam olmayan damarlarda işlem yapılmaz.


Ayrıca, çapı 1,5 milimetreden (0,06 inç) daha küçük olan atardamarlarda veya damarlarda balon anjiyoplasti yapılamaz.


Birden fazla tıkanıklık veya kronik toplam tıkanıklık (bir damarın üç aydan uzun süre tamamen bloke olduğu) varsa, anjiyoplasti yerine bypass ameliyatı genellikle tercih edilir.


Balon anjiyoplasti minimal invaziv olarak kabul edilse de, prosedür, bazıları ciddi olabilen riskler içerir. Bunlar şunları içerir:

 • Restenoz : İşlem tamamlandıktan sonra damarın daralması ve tekrar tedavi ile sonuçlanması

 • Kaza sonucu perforasyon : Genellikle yanlış boyutta bir kateter veya kateter kılavuz telinden kaynaklanır

 • Kan pıhtıları: Bazen, bir stent yerleştirildikten sonra ortaya çıkabilir.

 • Kardiyak aritmi : Düzensiz kalp atışı

 • Alerjik reaksiyon : Kontrast boyaların kullanımı nedeniyle

 • Böbrek hasarı : Kontrast boyaya karşı ters reaksiyon nedeniyle

 • Kalp krizi veya inme : Mümkün ama yaygın değildir

Balon anjiyoplastinin amacı

Balon anjiyoplasti öncelikle ateroskleroz "atardamarların sertleşmesi" ve/veya vasküler stenoz (bir kan damarının daralması) ile ilişkili durumları tedavi etmek için kullanılır.


Terim bazen koroner anjiyoplasti (sadece kalbi içeren) ile birbirinin yerine kullanılsa da, balon anjiyoplasti, vücudun herhangi bir yerine perkütan (küçük bir delinme veya kesi yoluyla) gerçekleştirilen herhangi bir müdahaleyi tanımlamak için kullanılır.


Balon anjiyoplastinin kullanılabileceği durumlar arasında şunlar vardır:

 • Kalp krizi : Miyokard enfarktüsü olarak da bilinir

 • Periferik iskemi: Periferik arter hastalığına bağlı olarak vücudun kalp veya beyin dışındaki bölümlerinde kan akışının bozulması

 • Renal arter stenozu: Kronik böbrek hastalığı veya renal hipertansiyon nedeniyle böbreklerdeki arterlerin daralması

 • Subklavyen ven stenozu: Üst ekstremitelerden ana damarın daralması

 • Kararsız angina : Kalbe giden kan akışının bozulmasından kaynaklanır

Balon anjiyografi, minimal invaziv prosedürlere veya koroner arter baypas gibi daha invaziv prosedürlere alternatif olarak kullanılabilir.


Balon anjiyoplasti, komplike olmayan ateroskleroz için daha kısa iyileşme süreleri ve yüksek etkinlik oranları sunan bir bakım standardı haline geldi. Bununla birlikte, diyetinizi iyileştirmek, rutin egzersiz yapmak veya sigarayı bırakmak için adımlar atmazsanız, balon anjiyografi sorunu "tedavi etmez".


Kardiyovasküler hastalığa katkıda bulunan davranışları değiştirmezseniz ve doktorunuzun size reçete ettiği ilaçlara uymazsanız, gelecekte daha invaziv müdahaleler gerektirebilecek ek problemler riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Comments


bottom of page