Sosyal Anksiyete Bozukluğu -Sosyal Fobi Nedir?

Sosyal Anksiyete Bozukluğu -Sosyal Fobi Nedir?

Bazı sosyal durumlarda gergin hissetmek normaldir. Örneğin bir randevuya çıkmak ya da sunum yapmak midenizde kelebekler uçuşmasına neden olabilir. Ancak, sosyal fobi olarak da adlandırılan sosyal anksiyete bozukluğunda, günlük etkileşimler, başkaları tarafından incelenmekten veya yargılanmaktan korktuğunuz için önemli anksiyete, korku, özbilinç ve utanç yaratır. 

Sosyal anksiyete bozukluğunda korku ve anksiyete, hayatın normal akışını  bozabilecek ölçüde kaçınmaya yol açar. Şiddetli stres günlük rutinini, iş, okul veya diğer aktiviteleri etkileyebilir. 

Sosyal anksiyete bozukluğu kronik bir zihinsel sağlık durumudur, ancak psikoterapi ve ilaç alma konusundaki başa çıkma becerilerini öğrenmek, güven kazanılmasına ve başkalarıyla etkileşim yeteneğinin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Semptomlar

Bazı durumlarda utangaçlık veya rahatsızlık hissi, özellikle çocuklarda mutlaka sosyal anksiyete bozukluğunun belirtileri değildir. Sosyal ortamlardaki rahatlık seviyeleri, kişilik özelliklerine ve yaşam deneyimlerine bağlı olarak değişir. Bazı insanlar doğal olarak çekingen ve diğerleri daha dışa dönüktür. 

Günlük gerginliğin aksine, sosyal anksiyete bozukluğu günlük rutini, işi, okulu veya diğer aktiviteleri engelleyen korku, kaygı ve kaçınmayı içerir. Sosyal anksiyete bozukluğu tipik olarak gençlik döneminin başından ortasına kadar başlar, ancak bazen daha küçük çocuklarda veya yetişkinlerde de başlayabilir.

Duygusal ve davranışsal belirtiler

Sosyal anksiyete bozukluğunun belirti ve semptomları kalıcı olabilir:

 • Yargılanabileceği durumlardan korkma
 • Kendini utandırmak veya küçük düşürmek konusunda endişelenme
 • Yabancılarla etkileşimde bulunma veya konuşma konusunda yoğun korku
 • Başkalarının endişeli göründüğünüzü fark edeceğinden korku
 • Yüzde kızarma, terleme, titreme veya titreme gibi kişiyi utandırabilecek fiziksel semptomlardan korkma
 • Utanma korkusuyla bir şeyler yapmaktan veya insanlarla konuşmaktan kaçınma
 • İlgi odağı olunabilecek durumlardan kaçınma
 • Korkulan bir aktivite veya olay beklentisiyle kaygı duyma
 • Yoğun korku veya kaygı ile sosyal bir duruma katlanma
 • Sosyal bir durumdan sonra performansı analiz etme ve etkileşimlerdeki kusurları belirlemek için zaman harcama
 • Sosyal bir durum sırasında olumsuz bir deneyimden olası en kötü sonuçları bekleme

Çocuklar için, yetişkinlerle veya akranlarıyla etkileşimde bulunma endişesi ağlayarak, öfke nöbetleri geçirerek, ebeveynlere yapışarak veya sosyal durumlarda konuşmayı reddederek gösterilebilir.

Fiziksel belirtiler

Fiziksel belirti ve semptomlar bazen sosyal anksiyete bozukluğuna eşlik edebilir ve şunları içerebilir:

 • Kızarma
 • Hızlı nabız
 • Titreme
 • Terleme
 • Mide bulantısı veya kusma
 • Nefes almakta güçlük çekme
 • Baş dönmesi
 • Zihninin boş olduğunu hissetme
 • Kas gerginliği
 • Yaygın sosyal durumlardan kaçınma

Sosyal anksiyete bozukluğu olduğunda katlanması zor olabilecek yaygın, günlük deneyimlere şunlar örnek verilebilir:

 • Tanıdık olmayan insanlarla veya yabancılarla etkileşim kurmak
 • Partilere veya sosyal toplantılara katılmak
 • İşe veya okula gitmek
 • Konuşmaları başlatmak
 • Göz teması kurmak
 • Flört
 • İnsanların zaten oturduğu bir odaya girmek
 • Ürünleri bir mağazaya iade etme
 • Başkalarının önünde yemek
 • Umumi bir tuvalet kullanmak

Sosyal anksiyete bozukluğu belirtileri zamanla değişebilir. Çok fazla stres veya taleple karşı karşıya kalındığında alevlenebilir. Anksiyete yaratan durumlardan kaçınmak kısa vadede hastanın kendisini daha iyi hissetmesine neden olsa da, tedavi alınmadığı durumlarda  uzun vadede devam edebilir.

Ne zaman bir doktora görünmeli

Utanma, endişe veya paniğe neden olduğu için normal sosyal durumlardan korku ve bunlardan kaçınma söz konusu olduğunda tıbbi yardım alınması faydalı olabilir.

Nedenleri

Diğer birçok psikolojik sorun gibi, sosyal anksiyete bozukluğu da muhtemelen biyolojik ve çevresel faktörlerin karmaşık bir etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Olası nedenler şunlardır:

 • Kalıtsal özellikler. Anksiyete bozuklukları ailelerde görülme eğilimindedir. Bununla birlikte, bunun ne kadarının genetik kaynaklı olabileceği ve ne kadarının öğrenilmiş davranıştan kaynaklandığı tam olarak belli değildir.
 • Beyin yapısı. Beyindeki amigdala (uh-MIG-duh-luh) adı verilen bir yapı, korku tepkisini kontrol etmede rol oynayabilir. Aşırı aktif bir amigdalası olan insanlar, sosyal durumlarda artan anksiyeteye neden olan yüksek bir korku tepkisine sahip olabilir.
 • Çevre. Sosyal anksiyete bozukluğu öğrenilmiş bir davranış olabilir - bazı insanlar rahatsız edici veya utanç verici bir sosyal durumdan sonra durumu geliştirebilir. Ayrıca, sosyal anksiyete bozukluğu ile sosyal durumlarda kaygılı davranışları modelleyen veya çocuklarını daha kontrol eden veya aşırı korumacı olan ebeveynler arasında bir ilişki olabilir.

Risk faktörleri

Aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli faktörler sosyal anksiyete bozukluğu geliştirme riskini artırabilir:

 • Aile öyküsü. Biyolojik ebeveynler veya kardeşlerde sosyal anksiyete bozukluğu olması hastalık riskini artırır.
 • Olumsuz deneyimler. Alay, zorbalık, reddedilme  veya aşağılama yaşayan çocuklar sosyal anksiyete bozukluğuna daha yatkın olabilir. Ek olarak, aile içi çatışmalar, travma veya istismar gibi yaşamdaki diğer olumsuz olaylar sosyal anksiyete bozukluğuyla ilişkilendirilebilir.
 • Mizaç. Yeni durumlarla veya insanlarla karşılaştıklarında utangaç, çekingen, içine kapanık veya ölçülü olan çocuklar daha büyük risk altında olabilir.
 • Yeni sosyal veya iş talepleri. Sosyal anksiyete bozukluğu semptomları tipik olarak gençlik yıllarında başlar, ancak yeni insanlarla tanışmak, toplum içinde konuşma yapmak veya önemli bir iş sunumu yapmak ilk kez semptomları tetikleyebilir.

Dikkat çeken bir görünüme veya duruma sahip olmak. Örneğin, Parkinson hastalığına bağlı yüzdeki şekil bozukluğu, kekemelik veya titreme, özbilinç duygularını artırabilir ve bazı insanlarda sosyal anksiyete bozukluğunu tetikleyebilir.

Komplikasyonlar

Tedavi edilmeden bırakıldığında, sosyal anksiyete bozukluğu hayatı yönetebilir. Kaygılar işe, okula, ilişkilere veya hayattan zevk almaya engel olabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu şunlara neden olabilir:

 • Kendine güvensizlik
 • İddialı olmakta sorun
 • Negatif kendi kendine konuşma
 • Eleştiriye aşırı duyarlılık
 • Zayıf sosyal beceriler
 • İzolasyon ve zor sosyal ilişkiler
 • Düşük akademik ve istihdam başarısı
 • Çok fazla alkol içmek gibi madde bağımlılığı
 • İntihar veya intihar girişimleri

Diğer anksiyete bozuklukları ve bazı diğer psikolojik bozukluklar, özellikle majör depresif bozukluk ve madde bağımlılığı sorunları, genellikle sosyal anksiyete bozukluğunda ortaya çıkar.

Önleme

Birinin anksiyete bozukluğu geliştirmesine neyin yol açacağını tahmin etmenin bir yolu yoktur, ancak endişeli iseniz semptomların etkisini azaltmak için şu adımlar atılabilir: 

 • Erken yardım alma. Anksiyete, diğer birçok psikolojik hastalıkta olduğu gibi tedavide gecikilmesi durumunda tedavi daha zor olabilir.
 • Günlük tutma. Kişisel yaşamı takip etmek hasta ve doktoruna neyin strese neden olduğunu ve neyin daha iyi hissetmeye yardımcı olunması bakımından yardımcı olabilir.
 • Sorunları önceliklendirme. Zamanını ve enerjinin dikkatlice yönetilmesi kaygıyı azaltabilir.
 • Sağlıksız madde kullanımından kaçınma. Alkol ve uyuşturucu kullanımı ve hatta kafein veya nikotin kullanımı kaygıya neden olabilir veya daha da kötüleştirebilir. Bu maddelerden herhangi birine bağımlılık ve  bırakma düşüncesi endişeye yol açar.

Teşhis

Öncelikle başka koşulların kaygıya neden olup olmadığının veya başka bir fiziksel veya zihinsel sağlık bozukluğuyla birlikte sosyal anksiyete bozukluğunun olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bunun için;

 • Herhangi bir tıbbi durumun veya ilacın anksiyete semptomlarını tetikleyip tetiklemediğini değerlendirmeye yardımcı olmak için fizik muayene
 • Belirtilerin ne sıklıkla ve hangi durumlarda ortaya çıktığının tartışılması
 • Sizi endişelendirip endişelendirmediklerini görmek için bir durum listesinin gözden geçirilmesi
 • Sosyal kaygı semptomları hakkında kendi kendine bildirim anketleri, sonuçları değerlendirilir.

Sosyal anksiyete bozukluğu için belirlenen kriterler:

 • Yargılanabileceğinizi, utandığınızı veya aşağılandığınızı düşündüğünüz için belirli sosyal durumlar hakkında kalıcı, yoğun korku veya endişe
 • Kaygı üreten sosyal durumlardan kaçınma veya bunlara yoğun korku veya kaygı ile katlanma
 • Durumla orantısız aşırı kaygı
 • Günlük yaşamınıza müdahale eden kaygı veya sıkıntı
 • Tıbbi bir durum, ilaç veya madde bağımlılığı ile daha iyi açıklanamayan korku veya endişe, gibi durumlar belirleyicidir.

Tedavi

Tedavi, sosyal anksiyete bozukluğunun günlük yaşamda işlev görme yeteneğini ne kadar etkilediğine bağlıdır. Sosyal anksiyete bozukluğu için en yaygın iki tedavi türü psikoterapi (psikolojik danışma veya konuşma terapisi olarak da adlandırılır) veya ilaçlar veya her ikisidir.

Psikoterapi

Psikoterapi, sosyal anksiyete bozukluğu olan çoğu insanda semptomları iyileştirir. Terapide, hastanın kendisiyle ilgili olumsuz düşünceleri nasıl tanıyacağını ve değiştireceğini öğrenir ve sosyal durumlarda güven kazanmasına yardımcı olacak beceriler geliştirilir.

Bilişsel davranışçı terapi, anksiyete için en etkili psikoterapi türüdür ve bireysel olarak veya gruplar halinde yapıldığında eşit derecede etkili olabilir.

Maruz kalmaya dayalı bilişsel davranışçı terapide, hasta en çok korkulan durumlarla yavaş yavaş yüzleşmeye çalışır. Bu, başa çıkma becerilerini geliştirebilir ve kaygı uyandıran durumlarla başa çıkmak için güven geliştirmesine yardımcı olabilir. Sosyal becerilerin geliştirilmesi ve başkalarıyla ilgili rahatlık ve güven kazanmak için beceri eğitimine veya rol oynamaya katılma de etkili olacaktır. Sosyal durumlara maruz kalma pratiği yapmak, endişelere meydan okumak için özellikle yararlıdır. 

İlaçlarda ilk tercihler

Birkaç ilaç türü mevcut olsa da, seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar) genellikle sosyal kaygının kalıcı semptomları için denenen ilk ilaç türüdür. Paroksetin (Paxil) veya sertralin (Zoloft) reçete kullanılmaktadır.

Serotonin ve norepinefrin geri alım inhibitörü (SNRI) venlafaksin (Effexor XR) ayrıca sosyal anksiyete bozukluğu için bir seçenek olabilir.

Yan etki riskini azaltmak için ilaç düşük dozda başlanabilir ve kademeli olarak tam bir doza çıkılabilir. Belirtilerin belirgin şekilde iyileşmesi birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir.

Diğer ilaçlar

Ayrıca sosyal kaygı semptomları için kullanılan başka ilaçlar da vardır, örneğin:

 • Diğer antidepresanlar. En az yan etkiye sahip, hasta için en etkili olanı bulmak için birkaç farklı antidepresan denenmesi gerekebilir.
 • Anti-anksiyete ilaçları. Benzodiazepinler (ben-zoe-die-AZ-uh-peens) kaygı seviyesini azaltabilir. Çoğunlukla hızlı çalışsalar da, alışkanlık oluşturabilir ve yatıştırıcı olabilirler, bu nedenle tipik olarak yalnızca kısa süreli kullanım için reçete edilirler.
 • Beta blokerleri. Bu ilaçlar, epinefrinin (adrenalin) uyarıcı etkisini bloke ederek çalışır. Kalp atış hızını, kan basıncını, kalp atışlarını ve titreyen sesi ve uzuvları azaltabilirler. Bu nedenle, konuşma yapma gibi belirli bir duruma ilişkin semptomları kontrol etmek için seyrek olarak kullanıldıklarında en iyi sonucu verebilirler. Sosyal anksiyete bozukluğunun genel tedavisi için tavsiye edilmezler. 

Tedavi bazı durumlarda uzun sürebilir. Bu nedenle pes etmemek gerekir. Birkaç hafta veya ay boyunca psikoterapide ilerleme kaydedilebilir. Doğru ilacı bulmak biraz deneme yanılma gerektirebilir.

Bazı insanlar için sosyal anksiyete bozukluğunun semptomları zamanla azalabilir ve ilaç tedavisi kesilebilir. Diğerlerinin nüksetmeyi önlemek için yıllarca ilaç alması gerekebilir.

Tedaviden en iyi şekilde yararlanmak için, tıbbi veya terapi randevularına uyulması, endişeye neden olan sosyal durumlara yaklaşmak için hedefler belirleyerek meydan okuma, ilaçları belirtildiği şekilde almak  ve hastanın durumundaki değişikliklerin izlenmesi tedavinin etkinliğini artıracaktır.

Tamamlayıcı tıp

Anksiyete tedavisi olarak çeşitli bitkisel ilaçlar incelenmiştir. Sonuçlar karışık olma eğilimindedir ve bazı çalışmalarda insanlar kullanımlarından hiçbir fayda bildirmemektedir. Riskleri ve faydaları tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Kava ve kediotu gibi bazı bitkisel takviyeler ciddi karaciğer hasarı riskini artırır. Çarkıfelek veya theanine gibi diğer takviyelerin sakinleştirici bir etkisi olabilir, ancak bunlar genellikle diğer ürünlerle birleştirilir, bu nedenle anksiyete belirtilerine yardımcı olup olmadıklarını söylemek zordur.

Herhangi bir bitkisel ilaç veya takviye almadan önce, güvenli olduklarından ve aldığınız ilaçlarla etkileşime girmeyeceklerinden emin olmak için doktorunuzla konuşun.

Yaşam tarzı ve ev ilaçları

Sosyal anksiyete bozukluğu genellikle bir tıp uzmanının veya nitelikli bir psikoterapistin yardımına ihtiyaç duysa da, semptomların tetiklemesi muhtemel durumlarla başa çıkmak için bu tekniklerden bazıları denenebilir:

 • Stresi azaltma becerilerini öğrenmek
 • Düzenli olarak fiziksel egzersiz yapmak veya fiziksel olarak aktif olmak
 • Yeterli uyumak
 • Sağlıklı, dengeli bir diyet yapmak
 • Alkolden kaçınmak
 • Kafeini sınırlamak ya da sıfırlamak
 • Sosyal ortamlara katılmak

İlk olarak, hangi durumların en çok kaygıya neden olduğunu belirlenmesi ve korkuların tespiti gerekir. Daha sonra, daha az kaygıya neden olana kadar bu aktivitelerin yavaş yavaş uygulanması, ezici olmayan durumlarda günlük veya haftalık hedefler belirleyerek küçük adımlarla başlamak ve bu pratiğin çokça tekrarlanması endişeyi azaltacaktır.

Şu durumlarda pratik yapmak düşünülebilir:

 • Halka açık bir ortamda yakın bir akraba, arkadaş veya tanıdıkla yemek yemek
 • Bilerek göz teması kurmak ve başkalarına selam veren veya merhaba diyen ilk kişi olmak
 • Birine iltifat etmek
 • Bir perakende satış görevlisinden bir ürünü bulmanıza yardımcı olmasını istemek
 • Bir yabancıdan yol tarifi almak
 • Başkalarına ilgi göstermek,  örneğin evleri, çocukları, torunları, hobileri veya seyahatleri hakkında sorular sormak
 • Plan yapmak için bir arkadaşınızı aramak

Zamanla, bu başa çıkma yöntemleri semptomları kontrol etmeye ve nüksetmeyi önlemeye yardımcı olabilir. Endişeli anların atlatılabileceği, endişenin kısa sürdüğünü ve bu kadar çok endişelenilen olumsuz sonuçların nadiren meydana geldiğini düşünmek iyileşme sürecini hızlandıracaktır.

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

ÇOCUKLARDA DİKKAT EKSİKLİĞİ - HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB)

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI: ERKEN DÖNEM ŞİZOFRENİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PSİKOLOJİSİ: KORONAVİRÜS SALGININDAN NASIL ETKİLENDİ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK EĞİTİMLER