Koronavirüs Salgın Sürecinde Diş Hekiminin Tazminat Sorumluluğu Artıyor Mu?

Koronavirüs Salgın Sürecinde Diş Hekiminin Tazminat Sorumluluğu Artıyor Mu?

Pandemi sebebiyle yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde medikal endişe ve zorluklar yanında, normal hayata dönüşte yaşayacağımız bir çok sosyal, ekonomik ve hukuki problemler de zihnimizi meşgul ediyor.

Bu problemlerden biri de  pandemi sürecinde doktor, diş hekimi ya da diğer personele Covid-19 bulaşması durumunda, özel hastane ya da diş kliniği işletmecisinin tazminat sorumluluğunun bulunup bulunmadığı.

Öncelikle belirtmek gerekir ki Covid-19 bulaşının iş kazası olarak değerlendirilmesi  mevzuatımız göz önüne alındığında şu an için zor görünmektedir.

İş kazası   5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  13 üncü maddesinde tanımlanmış olup, sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen veya ruhen özre uğratan olayın  yani konumuzla ilişkilendirildiğinde  Covid-19 bulaşının  iş kazası olarak tanımlanabilmesi için; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelmesi zorunludur.

Burada karşımıza çıkan hukuki  sorun  illiyet bağı dediğimiz sebep-sonuç ilişkisinin tespitinin zorluğudur. Yani diş hekimi ya da personele virüs bulaşması durumunda, bulaşın yasada tanımlandığı gibi görevi başında gerçekleşip gerçekleşmediğinin kesin olarak tespiti mümkün olmadığından olayın iş kazası olarak değerlendirilmesi hukuken mümkün görünmemektedir. Yeni bir yasal düzenleme yapılması durumunda konunun yeniden değerlendirilmesi mümkündür.

Covid-19 bulaşı iş kazası olarak değerlendirilmese dahi bazı durumlarda işletmeci ve işverenin tazminat sorumluluğunu doğurabilecektir. Bu sorumluluğun doğmaması için özel hastane ya da işletmecinin yapması gereken, pandemi sürecine ilişkin olarak Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından alınması gereken tedbirlerin harfiyen uygulanması ve çalışanlar için iş güvenliğinin sağlanmasıdır.

Bunun yanında tıbbi kayıtların çok düzenli ve teferruatlı olarak tutulması gerekmektedir. Örneğin, hasta dosyasında hastanın kliniğe giriş ve çıkış saatlerinin kaydedilmesi iki hasta arasındaki bekleme süresinin tespiti açısından faydalı olacaktır.

Hastanın ateşinin ölçülerek hasta dosyasına mutlaka kaydedilmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulmak suretiyle kamera kayıtlarının alınması ve saklanmasının tedbirlerin uygulandığının ispatı açısından faydalı olacağı muhakkaktır.

Netice olarak; diş hekimi ve diğer personele Covid-19 bulaşması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen tedbirlerin alınmış ve bunun ispatlanabilir  olması durumunda özel hastane ya da diş kliniği işletmecisinin çalışanına karşı tazminat sorumluluğu doğmayacağı gibi hasta ve çalışan güvenliği de sağlanacaktır.

Av. Selvi ÖZÇETİN 


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK EĞİTİMLER

HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Türkiye Sağlık Vakfı Onaylı Sertifikalı Eğitim

SAĞLIK HUKUKU - SERTİFİKALI UZAKTAN EĞİTİM

Türkiye Sağlık Vakfı Onaylı Sertifikalı Eğitim

İLGİLİ DOKTORLAR/UZMANLAR

Av. Selvi ÖZÇETİN

Sağlık Hukuku Uzmanı