Kemik Kanseri (Tümörü) Belirtileri ve Tedavisi

Kemik Kanseri (Tümörü) Belirtileri ve Tedavisi

Kemik kanseri vücuttaki herhangi bir kemikte başlayabilir. En çok pelvisi veya kol ve bacaklardaki uzun kemikleri etkiler. Kemik kanseri nadirdir ve tüm kanserlerin yüzde 1’inden azını oluşturur. Aslında kanserli olmayan kemik tümörleri kanserli olanlardan çok daha yaygındır.

“Kemik kanseri” terimi, vücudun başka bir yerinde başlayan ve kemiğe yayılan (metastaz yapan) kanserleri kapsamaz. Bunun yerine bu kanserler, kemiğe metastaz yapmış meme kanseri gibi başladıkları yer için adlandırılır.

Bazı kemik kanseri türleri öncelikle çocuklarda görülürken, diğerleri çoğunlukla yetişkinleri etkiler. Cerrahi müdahale en yaygın tedavi yöntemidir, ancak kemoterapi ve radyasyon tedavisi de kullanılabilir. Ameliyat, kemoterapi veya radyasyon tedavisi kullanma kararı, tedavi edilen kemik kanserinin türüne bağlıdır.

Semptomlar

Kemik kanserinin belirti ve semptomları şunları içerir:

 • Kemik ağrısı
 • Etkilenen bölgenin yakınında şişlik ve hassasiyet
 • Zayıflamış kemik, kırılmaya yol açar
 • Yorgunluk
 • İstenmeyen kilo kaybı

Ne zaman doktora görünmeli?

Sizde veya çocuğunuzda aşağıdaki özelliklere sahip kemik ağrısı gelişirse doktorunuzdan randevu alın:

 • Zaman zaman oluşan ağrı
 • Ağrının geceleri daha da şiddetlenme
 • Reçetesiz satılan ağrı kesicilerin etki göstermeemsi

Nedenleri

Çoğu kemik kanserinin nedeni bilinmemektedir. Az sayıda kemik kanseri, kalıtsal faktörlerle bağlantılıyken, diğerleri daha önce radyasyona maruz kalma ile ilgilidir.

Kemik kanseri türleri

Kemik kanserleri, kanserin başladığı hücre tipine göre ayrı tiplere ayrılır. En yaygın kemik kanseri türleri şunları içerir:

 • Osteosarkom. Osteosarkom, kemik kanserinin en yaygın şeklidir. Bu tümörde kanserli hücreler kemik üretir. Bu kemik kanseri türü en sık çocuklarda ve genç erişkinlerde, bacak veya kol kemiklerinde görülür. Nadir durumlarda, osteosarkomlar kemiklerin dışında ortaya çıkabilir (ekstraskeletal osteosarkomlar).
 • Kondrosarkom. Kondrosarkom, en yaygın ikinci kemik kanseri türüdür. Bu tümörde kanserli hücreler kıkırdak üretir. Kondrosarkom genellikle orta yaşlı ve yaşlı erişkinlerde pelviste, bacaklarda veya kollarda görülür.
 • Ewing sarkomu. Ewing sarkomu tümörleri en yaygın olarak çocukların ve genç yetişkinlerin pelvis, bacak veya kollarında ortaya çıkar.

Risk faktörleri

Kemik kanserine neyin neden olduğu net değil, ancak doktorlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bazı faktörlerin artan riskle ilişkili olduğunu buldular:

 • Kalıtsal genetik sendromlar. Ailelerden geçen bazı nadir genetik sendromlar, Li-Fraumeni sendromu ve kalıtsal retinoblastoma dahil olmak üzere kemik kanseri riskini artırır.
 • Paget’in kemik hastalığı. En yaygın olarak yaşlı yetişkinlerde ortaya çıkan Paget’in kemik hastalığı, daha sonra gelişen kemik kanseri riskini artırabilir.
 • Kanser için radyasyon tedavisi. Kanser için radyasyon tedavisi sırasında verilenler gibi yüksek doz radyasyona maruz kalmak, gelecekte kemik kanseri riskini artırır.

Teşhis

Görüntüleme testleri, kemik tümörlerinin yerini ve boyutunu ve tümörlerin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. Önerilen görüntüleme testi türleri, kişisel belirti ve semptomlarınıza bağlıdır. Testler şunları içerebilir:

 • Kemik taraması
 • Bilgisayarlı tomografi (CT)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRI)
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET)

Kemik kanserinin evreleri

Doktorunuz kemik kanseri teşhisini onaylarsa, kanserin kapsamını (evresini) belirlemeye çalışır çünkü bu, tedavi seçeneklerinize rehberlik edecektir. Dikkate alınacak faktörler şunları içerir:

 • Tümörün boyutu
 • Kanser ne kadar hızlı büyüyor
 • Omurgadaki bitişik omurlar gibi etkilenen kemiklerin sayısı
 • Kanserin vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığı
 • Kemik kanserinin evreleri, 0 ile IV arasında değişen Roma rakamlarıyla gösterilir. En düşük aşamalar, tümörün daha küçük ve daha az agresif olduğunu gösterir. Evre IV’te kanser vücudun diğer bölgelerine yayıldı.

Tedavi

Kemik kanserinizin tedavi seçenekleri sahip olduğunuz kanserin türüne, kanserin evresine, genel sağlığınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Farklı kemik kanserleri farklı tedavilere yanıt verir ve doktorlarınız kanseriniz için en iyi olanı belirlemenize yardımcı olabilir. Örneğin, bazı kemik kanserleri sadece ameliyatla tedavi edilir; bazıları ameliyat ve kemoterapi ile, ve bazıları ameliyat, kemoterapi ve radyasyon tedavisi ile tedavi edilebilmektedir.

Ameliyat

Ameliyatın amacı kanserli tümörün tamamını çıkarmaktır. Çoğu durumda, bu, tümörü çevreleyen küçük bir sağlıklı doku parçası ile birlikte tek bir parça halinde çıkarmak için özel teknikler içerir. Cerrah, kaybedilen kemiği vücudunuzun başka bir bölgesinden bir kemikle, bir kemik bankasından bir malzeme veya metal ve sert plastikten yapılmış bir yedek ile değiştirir.

Çok büyük veya kemiğin karmaşık bir noktasında bulunan kemik kanserleri, bir uzvun tamamını veya bir kısmını çıkarmak için ameliyat gerektirebilir (amputasyon). Diğer tedaviler geliştirildikçe, ampütasyon daha az yaygın hale geliyor. Amputasyon gerekliyse, muhtemelen yapay bir uzuv takılacak ve yeni uzvunuzu kullanarak günlük görevleri yapmayı öğrenmek için eğitimden geçeceksiniz.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için genellikle damar yoluyla (intravenöz olarak) verilen güçlü anti-kanser ilaçları kullanır. Bununla birlikte, bu tür tedavi bazı kemik kanseri türleri için diğerlerinden daha iyi sonuç verir. Örneğin, kemoterapi genellikle kondrosarkom için çok etkili değildir, ancak osteosarkom ve Ewing sarkomu için tedavinin önemli bir parçasıdır.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için X ışınları gibi yüksek güçlü enerji ışınları kullanır. Radyasyon tedavisi sırasında, etrafınızda özel bir makine hareket ederken bir masaya yatarsınız ve enerji ışınlarını vücudunuzun hassas noktalarına hedeflersiniz.

Radyasyon tedavisi genellikle bir ameliyattan önce kullanılır çünkü tümörü küçültebilir ve çıkarılmasını kolaylaştırabilir. Bu da, ampütasyonun gerekli olma olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Ameliyatla çıkarılamayan kemik kanseri olan kişilerde radyasyon tedavisi de kullanılabilir. Ameliyattan sonra, geride kalabilecek kanser hücrelerini öldürmek için radyasyon tedavisi kullanılabilir. İlerlemiş kemik kanseri olan kişiler için radyasyon tedavisi ağrı gibi belirti ve semptomların kontrolüne yardımcı olabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK EĞİTİMLER