İşlenmiş Gıdalar Yaşlanmayı Hızlandırıyor

İşlenmiş Gıdalar Yaşlanmayı Hızlandırıyor

Yeni bir araştırma, işlenmiş gıdaların tüketimini telomerlerin kısalması ile ilişkilendiriyor.

Telomerler, her bir DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalardır. Genetik bilgi içermemelerine rağmen, ayakkabı bağı uçlarının bağcıkları koruduğu gibi, uçlarının yıpranmasını önleyerek kromozomların bütünlüğünü korurlar.

Telomerler, kromozomlar çoğaldıkça zaman içinde kısalır ve azalır. Araştırmalar telomerleri kişinin hücresel düzeyde biyolojik yaşının göstergesi olarak tanımlıyorlar.

Yeni araştırmalar, aşırı işlenmiş gıdalar yemenin telomerlerin hızlanan kısalması ve hücre yaşlanması ile bağlantılı olduğunu gösteriyor.

İspanya'nın Pamplona kentindeki Navarra Üniversitesi'nden araştırmacılar, bulgularını Eylül ayında bu yılki Avrupa ve Uluslararası Obezite Kongresi'nde (ECOICO 2020) sundular .

Bulgular ayrıca The Americal Journal of Clinical Nutrition'daki bir çalışma makalesinde de yer alıyor .

Bu üniversitede doktora öğrencisi olan Lucia Alonso-Pedrero araştırmaya öncülük etti.

Aşırı işlenmiş gıdaların yükselişi - ultra processing food

Ultra işlenmiş gıdaların veya UPF'lerin tüketimi dünya çapında artıyor. UPF'ler, doğal olarak oluşan gıdaların yapı taşlarını yani protein izolatları, şekerler, katı yağlar ve sıvı yağlar içeren üretilmiş gıda ürünleridir.

UPF'ler üreten şirketler, istenen görünümü elde etmek için genellikle tat için aroma ve emülgatörlerin yanı sıra renklendiriciler ve diğer kozmetik katkı maddeleri ekler. UPF'ler beslenme açısından zayıftır ve genellikle dengesizdir.

UPF'ler, ucuz içerikleri, uygun maliyetli üretim süreçleri ve mağazalardaki uzun raf ömürleri nedeniyle üreticileri için oldukça karlı. Onları tüketiciler için bu kadar çekici kılan, kolaylıkları ve görece bozulmazlıklarıdır.

Önceki araştırmalar, genel olarak UPF'ler ile telomer uzunluğu  arasında kesin bir bağlantı kurmamıştı. Bununla birlikte, araştırmacılar, telomer ile alkol , şekerli içecekler , işlenmiş etler ve doymuş yağ ve şeker oranı yüksek yiyecekler arasındaki ilişkilere dikkat çekti .

Diğer araştırmalar, obezitehipertansiyondepresyon, metabolik sendrom, bazı kanser türleri ve tip 2 diyabet gibi birkaç ciddi durumla UPF bağlantısı olduğunu göstermektedir . Bununla birlikte, bu hastalıklar aynı zamanda yaşa bağlı olma eğilimindedir ve bu nedenle kesin olarak UPF'lerin tüketimiyle ilişkilendirilmesi zordur.

NOVA sistemi gıdaları işlenmişlik derecesine göre dört gruba ayırır. Araştırmacıları amacı, tükettikleri yiyeceklerin NOVA'ya göre sınıflandırıldığı kişilerde işlenmiş gıda etkisini araştırmaktı.

Araştırmacılar analizlerine, Navarra Üniversitesi'nin diğer İspanyol üniversiteleri ile birlikte yürüttüğü SUN projesinden elde edilen verilerle başladı . Devam eden çalışma 2000 yılında başladı ve 20 yaşın üzerindeki gönüllüleri kapsıyor. Katılımcıların 2 yılda bir anket doldurmaları ve geri göndermeleri gerekmektedir.

2008 yılında, 55 yaşın üzerindeki tüm SUN katılımcıları, yeni araştırmanın temelini oluşturan bir genetik araştırmaya katıldı. 645 erkek ve 241 kadın olmak üzere toplam 886 kişi, DNA analizi için tükürük örnekleri sağladı ve günlük yiyecek tüketimini bildirdi. Ortalama yaşları 67,7 idi.

Ekip, katılımcıları günlük tükettikleri UPF porsiyonlarının sayısına göre eşit büyüklükte veya çeyreklerde dört gruba ayırdı:

  • düşük: 2 porsiyonun altında
  • orta-düşük: 2–2,5 porsiyon
  • orta-yüksek: 2,5–3 porsiyon
  • yüksek: 3 porsiyondan fazla

Telomerler açısından, Alonso-Pedrero ve meslektaşları, telomerler  ile işlenmiş gıdaların  tüketimi arasında açık bir ilişki tespit etti.

Kısalmış telomerlerin yani kişinin yaşlanma belirtileri orta-düşük gruptan başlayarak işlenmiş gıda  porsiyonlarının artmasına bağlı olarak çarpıcı bir şekilde arttı. En az işlenmiş gıda tüketen grubun düşük telomer sergileme olasılığı % 29 daha yüksekken, orta-yüksek grubun ki  % 40 daha yüksekti. Yüksek gruptakilerin kısaltılmış telomerlere sahip olma olasılığı % 82 daha yüksekti.

Çalışmanın araştırmacıları şunları yazıyor:

"Yaşlı İspanyol denekler üzerinde yapılan bu kesitsel çalışmada,işlenmiş gıda  tüketimi ile telomerler  arasında güçlü bir ilişki olduğunu gösterdik. Bu gözlemleri doğrulamak için temel ve tekrarlanan telomer ölçümleriyle daha büyük boylamsal çalışmalar ve daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. "

Çalışma yazarları ayrıca, daha yüksek miktarda işlenmiş gıda tüketenlerin, özellikle fiziksel olarak daha az aktif olduklarını, depresyon yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Son olarak, bulgular işlenmiş gıda tüketiminin obezite, hipertansiyon ve tüm nedenlere bağlı ölüm oranıyla ilişkili olduğunu gösteriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK EĞİTİMLER

YAŞLI VE HASTA BAKIMI KURSU - SERTİFİKALI UZAKTAN EĞİTİM

Türkiye Sağlık Vakfı Onaylı Sertifikalı Eğitim

İLGİLİ DOKTORLAR/UZMANLAR