Beyin Lezyonları

Beyin Lezyonları

Beyin lezyonu, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) gibi bir beyin görüntüleme testinde görülen bir anormalliktir. BT veya MRI taramalarında beyin lezyonları, normal beyin dokusuna benzemeyen koyu veya açık renkli noktalar olarak görünür. 

Genellikle, bir beyin lezyonu, ilk etapta görüntüleme testine yol açan durum veya semptomla ilgisi olmayan tesadüfi bir bulgudur. 

Bir beyin lezyonu, beyninizin küçükten genişe kadar bölgelerini içerebilir ve altta yatan durumun ciddiyeti görece önemsizden yaşamı tehdit edici olabilir.

Beyin lezyonunun nedenleri

Genellikle bir beyin lezyonu, doktorunuzun nedenini belirlemesine yardımcı olacak karakteristik bir görünüme sahiptir. Bazen anormal görünen alanın nedeni tek başına görüntü ile teşhis edilemez ve ek veya takip testleri gerekli olabilir. 

Beyin lezyonlarının bilinen olası nedenleri arasında şunlar yer almaktadır: 

  • Beyin anevrizması (beyninizdeki bir arterdeki çıkıntı)
  • Beyin  kan damarlarının anormal oluşumu
  • Beyin tümörü 
  • Ensefalit (beyin iltihabı)
  • Epilepsi
  • Hidrosefali
  • Multipl Skleroz
  • İnme
  • Travmatik beyin hasarı

Herhangi bir tür beyin travması beyin sarsıntısının yanı sıra beyin lezyonu ile sonuçlanabilirken, sarsıntılar ve beyin lezyonları aynı şey değildir. Beyin sarsıntısı daha sık BT veya MRI'da herhangi bir değişikliğe neden olmadan meydana gelir ve görüntüleme testlerinden ziyade semptomlarla teşhis edilir.

Ne zaman doktora görünmeli

Bir beyin görüntüleme testi sırasında keşfedilen bir beyin lezyonu iyi huylu bir durumdan kaynaklanmıyorsa, doktorunuz muhtemelen ek testlerden veya bir uzmana danışarak daha fazla bilgi isteyecektir. 

Doktorunuz, özel bir muayene ve muhtemelen daha ileri testler için bir nöroloğa görünmenizi tavsiye edebilir. Nörolojik bir inceleme bir tanı ile sonuçlanmasa bile, doktorunuz lezyonu izlemek için düzenli aralıklarla bir tanıya ulaşmak veya takip görüntüleme testlerine ulaşmak için testlerin devam etmesini önerebilir.

Mayo Clinic

ERKEN BEYİN İLTİHABI TEŞHİSİ ALZHEİMER’I YAVAŞLATABİLİR

BEYİN TÜMÖRÜ BELİRTİLERİ, TÜRLERİ VE TEDAVİSİ

SEREBRAL PALSİ (BEYİN FELCİ) NEDİR? BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİ

BEYİN ANEVRİZMASI NEDİR? BELİRTİ VE TEDAVİSİ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK EĞİTİMLER