HASTA HAKLARI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

 • Erişim : WEB, TABLET, CEP TELEFONU
 • Türü : Online
 • Eğitim Danışmanı : 0 543 681 37 73
 • Sertifika : E-Devlet Onaylı

KONU BAŞLIKLARI


 • Temel Kavram ve Tanımlar

 • Sağlık Hakkı

 • Hasta Hakları Yönetmeliği Çerçevesinde Hasta Hakları

 • Aydınlatılmış Onam Hakkı

 • Hasta Haklarının Korunması

 • Tıbbi Araştırmalarda Rıza

 • Hasta Güvenliği

 • Yargı Kararları ve Güncel Olayların Hasta Hakları Açısından Değerlendirilmesi