DİŞ HEKİMLERİ İÇİN SAĞLIK HUKUKU EĞİTİMİ


1- Diş Hekimleri İçin Sağlık Hukuku Eğitimi Sertifika Eğitimi Genel Bilgiler; 

Diş Hekimleri İçin Sağlık Hukuku Eğitimi'ni Kim Veriyor? Av. Selvi ÖZÇETİN 

Diş Hekimleri İçin Sağlık Hukuku Eğitimi Sertifika Onayı: Türkiye Sağlık Vakfı 

Eğitim Süresi: 12 saat  

Eğitim Materyalleri: Eğitim Notları, Power Point Sunumu,Örnek Kararlar 

2- Diş Hekimleri İçin Sağlık Hukuku Eğitimi'ne Kimler Katılabilir?

Diş Hekimleri için Sağlık Hukuku Sertifika Programına diş hekimleri, diş hekimliği fakültesi öğrencileri ve diş kliniklerinde çalışan yardımcı personel ile diğer ilgililer katılabilir. 

3- Diş Hekimleri İçin Sağlık Hukuku Eğitmenleri Kimlerdir ve Neler Yaparlar ?

Avukat Selvi Özçetin Zonguldak Sağlık Meslek Lisesinden 1992 yılında mezun olduktan sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1998 yılında mezun olmuştur.

Hem sağlıkçı hem hukukçu olmamın birikimini Sağlık Hukuku Güncel Sorun ve Yaklaşımlar adlı  kitabın yazılması aşamasında ve sonrasında çeşitli sertifika programlarında eğitimci olarak görev almak suretiyle değerlendirmiştir. Halen bu alandaki çalışmaları Türkiye Sağlık Vakfı bünyesinde devam etmektedir. 

4- Diş Hekimleri İçin Sağlık Hukuku Eğitimi Sertifika Eğitimi İçeriği Nasıldır?

Diş Hekimleri için Sağlık Hukuku Sertifika Programı içeriğinde

* Sağlık Hukukunun temel kavramları,

* hasta hakları,

* diş hekimi ile hastaları arasında kurulan sözleşme türleri,

* sözleşmelerden ve sözleşme dışı hukuki sebeplerden doğan maddi ve manevi tazminat sorumluluğu,  

* diş hekimlerinin mesleklerini icra ederken işleyebileceği suçlar ve ceza yargılamasının koşulları gibi konular yer almaktadır.

Bu konuların örneklendirildiği yargı kararları incelenmiştir. 

5- Diş Hekimleri İçin Sağlık Hukuku Eğitimi Neler Kazandırır?

Diş Hekimleri için Sağlık Hukuku Sertifika Programı her şeyden önce diş hekimlerinin mesleklerini hukuk güvenliği içinde icra etmelerine katkıda bulunmak için hazırlanmıştır.

Hekim, hekim adayı ve diğer klinik çalışanlarının hukuki hak ve sorumluluklarını bilmesi ise hem çalışma barışının sağlanmasına hem de hasta haklarının gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

EĞİTİM ÖZELLİKLERİ

  • Erişim : WEB, TABLET, CEP TELEFONU
  • Türü : Online
  • Eğitim Danışmanı : 0 543 681 37 73
  • Sertifika : E-Devlet Onaylı

KONU BAŞLIKLARI


  • Sağlık Hukukunun Temel Kavramları

  • Hasta Hakları

  • Diş Hekimi ve Hasta Arasında Kurulan Sözleşme Türleri

  • Maddi ve Manevi Tazminat

  • Cezai Sorumluluk