Bizi Takip Edin!
Dil Seçimi:
Sepetiniz Boş
Kurs Eklemek için tıklayınız.

Uzaktan Eğitim ile Aile Danışmanlığı Eğitiminin Amacı

Aile danışmanlığı eğitimi ailelerin hem aile içi hem de sosyal çevre ile olan ilişkilerinde yaşadıkları sorunları tespit eden, çözümü için yöntem geliştiren, bozulmuş aile sistemini onarmaya yönelik önlemler alan ve uygulamaya koyan, aile, birey veya çiftlere özel müdahale teknik ve stratejileri içeren hizmet sunan aile danışmanı meslek mensuplarını yetiştirmeye yöneliktir.

Aile Danışmanlarının İstihdam Alanları

 • Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler,
 • Aile Danışmanlığı Merkezlerinde aile danışmanı,
 • Resmi kurum ve kuruluşlarda oluşturulacak Aile Danışmanlığı birimlerinde aile danışmanı,
 • Kendi İşyerlerinde çalışabilirler.

Uzaktan Eğitim ile Aile Danışmanlığı Eğitim Süresi

Aile danışmanlığı eğitimi yaklaşık 5 ay sürecek 300 saat teorik 132 saat uygulamalı ve 32 saat süpervizyon olmak üzere toplam 464 saatlik bir eğitimdir.

Bu eğitimi evinizden, işyerinizden yada dilediğiniz yerden internet üzerinden uzaktan eğitim şeklinde alacaksınız.

Uzaktan Eğitim ile Aile Danışmanlığı Eğitimi Konu Başlıkları

 • Aile Yapısı 24 saat
 • Aile Olma 24 saat
 • Gelişim Alanları 24 saat
 • Gençlik Dönemi 24 saat
 • Uyum Problemleri 32 saat
 • Yaşlılıkta Görülebilen Uyum Sorunları 32 saat
 • Çocuk Hakları ve Hukuku 16 saat
 • Çocuk İstismar ve İhmali 32 saat
 • Çift İlişkisini Etkileyen Sorunlar 32 saat
 • Sosyal Vaka Verileri 24 saat
 • Aile Danışmanlığında Terapötik Süreç ve Öncü Yaklaşımlar 32 saat
 • Aile Danışmanlığında Postmodern Yaklaşımlar 32 saat
 • Aile Danışmanlığında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar 32 saat
 • Temel Psikolojik Danışmanlık Becerileri 32 saat
 • Aile Danışmanlığında Kriz ve Kriz Yönetimi 24 saat
 • Meslek Etiği 8 saat
 • Araştırma Teknikleri 8 saat
 • Aile Danışmanlığında Süpervizyon / Vak’a Sunumu 32 saat

Aile Danışmanının Görev ve Yetkileri

 • Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak
 • Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak
 • Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak
 • Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek
 • Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek
 • Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak
 • Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak
 • Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek
 • Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek
 • Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek

Aile Danışmanlığı Kursu Süpervizyon Eğitimi Süreci

Süpervizyon Süreci İçerisin de videolar veya ses kayıtları ile Aile Danışmanı adaylarının tamamen Aile Danışmanlığı Eğitimin de Teorik olarak aldığı bilgileri vakalar üzerinde uygulamaya yönelmesidir. Aile Danışmanı Eğitimi sürecinde yapılan eğitimlerin tamamı kursiyerlerin kişisel gelişimini artırmak ve yapacakları işin ciddiyetini kazanmalarını sağlamaktır.

Kimler Aile Danışmanı Olabilir?

• Çocuk Gelişim Uzmanları

• Uzman, Asistan ve Pratisyen Hekimler

• Psikologlar

• Psikolojik Danışmanlar

• Sosyal Hizmet Uzmanları

• Psikoloji ve PDR mezunları

• Sosyologlar

• Hemşireler

• Diğer meslek grupları kişisel gelişim amaçlı katılabilirler. (MEB sertifika sınavına katılamazlar)

Aile Danışmanlığı Kursu için Neler Gerekli?

• Lisans Diploması Fotokopisi

• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

• Vesikalık Fotoğraf (3 adet)

Aile Danışmanlığı Kursu Toplam Süresi

• Teorik Eğitim Süresi 300 Saat

• Uygulama Eğitimi Süresi 134 Saat

• Süpervizyon Eğitimi Süresi 30 Saat

• Toplam Eğitim Süresi 464 Saat

Uzaktan Eğitim ile MEB Onaylı Sertifika Nasıl Alınır?

Uzaktan Eğitim ile MEB onaylı Aile Danışmanlığı eğitimi alan kişiler kursu bitirdikten sonra MEB’in kurumumuzda yaptığı uygulama eğitimine katılacaktır. Uygulama eğitimini başarı ile tamamlayanlar MEB’in sınavına gireceklerdir. MEB sınavından 50 puan ve üzeri alan tüm kursiyerlerimiz MEB onaylı Aile Danışmanı sertifikası almaya hak kazanacaktır. Sertifika sınavına 4 defa girme hakkı vardır.

Uzaktan Eğitim ile Aile Danışmanlığı Eğitimlerinin İşleyişi

Öğrenci kayıt olduktan sonra modülleri takip edebilmesi için, e-mailine öğrenci kayıt bilgi ve şifresi gönderilecektir. Modüller öğrenciye canlı ders, video ve doküman şeklinde verilecektir. Canlı dersler esnasında öğrencilerimiz sorularını eğitimcilerimize iletebilecektir. Her modülde öğrencilere modül ödevi verilecek ve bu ödev elektronik ortamda istenecektir. Öğrenci 132 saatlik uygulama eğitiminde, eğitmen tarafından kendisine verilecek danışma çözümlemeleri, kitap, sunular ve örnek vakalar üzerinde çalışacak ve bunların değerlendirme ve analizlerini elektronik ortamda istenecektir. 32 saatlik süpervizyon kısmında ise aileler üzerinde vaka çalışması yapılacaktır. Süpervizyon dersleri bir süpervizör eşliği ve kontrolünde gerçekleştirilecektir.

Eğitmen Hakkında

Türkiye Sağlık Vakfı
Uzaktan Eğitim Merkezi

 Kaliteli anlatım yapan alanında uzman eğitimcilerden eğitim alma fırsatı.

 Eğitiminizin Türkiye Sağlık Vakfı tarafında sertifika ile belgelendirilmesi avantajı.

 Eğitiminizi esnek zaman planlamasıyla tamamlayabilme fırsatı.

 TSV UZEM, internet olan her yerden ve her platformdan problemsiz bir şekilde kullanılabilir.

 Ders materyallerine PC, tablet ya da telefonlarınız üzerinden kullanım olanağı.

 Kaliteli eğitimi ve itibarlı bir sertifikayı uygun fiyata edinirsiniz.

Yorumlar

Yorum Yaz

BAŞVUR
Sertifika Programı Bilgi Formu