top of page

Prof. Dr. Mehmet Kervancıoğlu

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Kardiyolojisi - Gaziantep

Prof-Dr-Mehmet-Kervancioglu

İLGİ ALANLARI

TEDAVİLER

Miyokardit (Kalp Kası İltihabı), Holter Testi, Kalp Anjiyosu (El Bileğinden)

İmplante edilebilen kardiyoverter defibrilatör (icd)
Perkütan translüminal koroner anjiyoplasti (ptka)
Kalp kapağı replasmanı
Aritmide ablasyon tedavisi
Abdominal aort anevrizması(aaa) onarımı
Ekogram(ultrason)
Ambulatuvar kardiyak izleme

Prof. Dr. Mehmet Kervancıoğlu Özel Muayenehanesi
İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı, Kepkep Plaza 1. Kat, No:106 Gaziantep

SAĞLIK HABER ve MAKALE

bottom of page