top of page

Prof. Dr. Ali Çay

Çocuk Cerrahisi - İstanbul

Prof-Dr-Ali-cay

İLGİ ALANLARI

TEDAVİLER

Akalazya (Yutma Güçlüğü), Akciğer Apsesi, Alt Islatma (Gece İşemesi, Enürezis)

Çocukluk çağında kanser cerrahisi
Melanom alınması
Sanal kolonoskopi
İntravenöz pyelografi ( ivp )
Splenektomi
Acil Cerrahi
Anorektal malformasyon cerrahisi

Silivri Anadolu Hastanesi
Mimar Sinan Cad. Mimar Sinan Mah. No:72 İstanbul

SAĞLIK HABER ve MAKALE

bottom of page